1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R31
  5. Bổ sung các thông tin liên quan tới Phương án khi kê khai thông tin bảo hiểm theo đúng quy định của bảo hiểm

Bổ sung các thông tin liên quan tới Phương án khi kê khai thông tin bảo hiểm theo đúng quy định của bảo hiểm

Giúp nhân sự có thể xuất đầy đủ thông tin về các phương án bảo hiểm để nộp tờ khai cho cơ quan bảo hiểm.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R31 trở đi: Chương trình bổ sung thông tin Phương án phục vụ công tác nộp tờ khai cho cơ quan bảo hiểm.

Khi nhân sự điều chỉnh lao động tăng, lao động giảm, điều chỉnh lương, chức danh, công việc,… chương trình hiển thị đầy đủ thông tin về các phương án bảo hiểm phục vụ cho công tác nộp tờ khai cho cơ quan bảo hiểm.

Chương trình bổ sung thông tin Phương án trên các giao diện sau:

  • Cập nhật hàng loạt lao động tăng
  • Cập nhật hàng loạt lao động giảm
  • Cập nhật điều chỉnh lương, chức danh, công việc hàng loạt
  • Cập nhật hàng loạt BHXH, BHYT, BHTN
  • Nhập khẩu quá trình đóng bảo hiểm
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.