1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R31
  5. Cho phép ghi nhận chính xác các loại bảo hiểm và mức đóng bảo hiểm đối với người lao động là người nước ngoài

Cho phép ghi nhận chính xác các loại bảo hiểm và mức đóng bảo hiểm đối với người lao động là người nước ngoài

Cho phép ghi nhận chính xác các loại bảo hiểm và mức đóng bảo hiểm đối với người lao động là người nước ngoài.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R31 trở về trước: Chương trình chưa cho phép tự thiết lập tỷ lệ đóng bảo hiểm. Dẫn đến trường hợp người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nhân sự không thể ghi nhận bảo hiểm chính xác trên phần mềm.

Từ phiên bản R31 trở đi: Cho phép nhân sự điều chỉnh tỷ lệ đóng và tùy chọn việc loại BHXH ra khỏi danh sách các loại bảo hiểm bắt buộc khi ghi tăng lao động tham gia BHXH nhằm ghi nhận chính xác các loại bảo hiểm và mức đóng bảo hiểm đối với người lao động là người nước ngoài.

Trên giao diện điều chỉnh lao động tăng, nhân sự tích chọn Lao động là công dân nước ngoài.

  • Chương trình cho phép nhân sự tự thiết lập tỷ lệ đóng bảo hiểm của từng loại bảo hiểm.

Lưu ý: Tỷ lệ đóng của các loại bảo hiểm không được vượt quá 100%

  • Hoặc nhân sự có thể bỏ tích chọn tại loại bảo hiểm để loại bảo hiểm đó ra khỏi danh sách các loại bảo hiểm bắt buộc khi ghi tăng lao động tham gia bảo hiểm

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.