1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R31
  5. Cập nhật các thông tin Nơi đăng ký khám chữa bệnh và danh mục Tỉnh thành, Quận, Huyện xã phường đúng theo quy định

Cập nhật các thông tin Nơi đăng ký khám chữa bệnh và danh mục Tỉnh thành, Quận, Huyện xã phường đúng theo quy định

Cập nhật các thông tin Nơi đăng ký khám chữa bệnh mới nhất theo công bố của Bộ Y tế và Danh mục Tỉnh thành, Quận, Huyện xã phường đúng theo quy định của bảo hiểm nhằm mục đích khai báo và xuất tờ khai XML bảo hiểm.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R31 trở đi: Chương trình cập nhật thông tin nơi đăng ký khám chữa bệnh và danh mục Tỉnh thành, Quận, Huyện, Xã phường. Cụ thể như sau:

Trên menu Danh mục, chọn Nơi đăng ký khám chữa bệnh. Chương trình cập nhật thông tin nơi khám chữa bệnh theo công bố mới nhất của Bộ Y tế

Vào Hồ sơ nhân viên\Hồ sơ. Khi Thêm/Sửa hồ sơ nhân viên, chương trình cập nhật danh mục Tỉnh thành, Quận, Huyện, Xã phường theo đúng quy định của bảo hiểm.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.