1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R31
  5. Cảnh báo khi nhập thông tin mức lương đóng bảo hiểm cao hơn mức lương trần để kịp thời chỉnh sửa

Cảnh báo khi nhập thông tin mức lương đóng bảo hiểm cao hơn mức lương trần để kịp thời chỉnh sửa

Giúp nhân sự nắm được thông tin mức lương đóng bảo hiểm của nhân viên đang vượt quá mức cho phép của luật lao động.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R31 trở về trước: Chương trình không hiển thị thông báo khi mức lương đóng bảo hiểm của nhân viên đang vượt quá mức cho phép của luật lao động.

Từ phiên bản R31 trở đi: Khi khai báo mức lương đóng bảo hiểm của nhân viên vượt quá mức cho phép của luật lao động, chương trình cảnh báo để nhân sự nắm được.

Khi nhân sự thực hiện ghi tăng lao động hoặc điều chỉnh lương, chức danh, công việc. Trường hợp khai báo mức lương đóng bảo hiểm của nhân viên lớn hơn mức lương trần đóng Bảo hiểm trong menu Hệ thống\Tùy chọn\4. Lương, Thuế, Bảo hiểm, chương trình cảnh báo như sau:

Lưu ý: Nhân sự vẫn có thể nhấn trên câu cảnh báo để lưu thông tin đã khai báo.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.