1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Bổ sung giá trị Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khi chọn Nơi Cấp CMND

Bổ sung giá trị Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khi chọn Nơi Cấp CMND

Cho phép khách hàng có thể chọn được đúng nơi cấp thẻ căn cước do thay đổi thông tin về Cục sẽ cấp phát và quản lý thẻ căn cước.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R38 trở về trước: Nơi cấp CMND/thẻ căn cước không có giá trị “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội” để chọn khi thêm hồ sơ.

Từ phiên bản R38 trở đi: Bổ sung giá trị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khi chọn Nơi cấp CMND/Thẻ căn cước.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan