1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Bổ sung giá trị Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khi chọn Nơi Cấp CMND

Bổ sung giá trị Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khi chọn Nơi Cấp CMND

Cho phép khách hàng có thể chọn được đúng nơi cấp thẻ căn cước do thay đổi thông tin về Cục sẽ cấp phát và quản lý thẻ căn cước.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R38 trở về trước: Nơi cấp CMND/thẻ căn cước không có giá trị “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội” để chọn khi thêm hồ sơ.

Từ phiên bản R38 trở đi: Bổ sung giá trị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khi chọn Nơi cấp CMND/Thẻ căn cước.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.