1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Cho phép quy định được những thông tin được hiển thị khi nhân viên truy cập danh bạ

Cho phép quy định được những thông tin được hiển thị khi nhân viên truy cập danh bạ

1. Mục đích

Cho phép người dùng lựa chọn các thông tin mà nhân viên được xem trên danh bạ.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R38 trở về trước: Chưa có phần thiết lập những thông tin mà nhân viên được xem trên danh bạ.
  • Từ phiên bản R38 trở đi: Cho phép nhân sự lựa chọn những thông tin mà nhân viên được xem trên danh bạ.

1. Vào Hệ thống/Phân quyền truy cập/tab Danh bạ.

2. Tích chọn những thông tin cho phép nhân viên được xem khi truy cập danh bạ. Tại đây, chương trình ngầm định tích chọn các Thông tin chung, người dùng có thể bỏ tích tại mục này.
3. Nhấn Lưu lại.
4. Trên danh bạ, cho phép hiển thị các thông tin đã được tích chọn ở trên như: Điện thoại cơ quan, Điện thoại di động, Email cơ quan, Email cá nhân, Skype, Địa chỉ… (các thông tin không được tích chọn ở trên sẽ không hiển thị).

5. Khi nhấn vào Tên nhân viên thì hiển thị chi tiết Thông tin cá nhân.

6. Khi nhấn vào Xem trang cá nhân.

7. Khi nhấn vào Xem thêm sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin cá nhân của nhân viên đó.

 

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.