1. Trang chủ
 2. Bảng tin
 3. Tính năng mới
 4. R38
 5. Nhân viên không có quyền danh bạ thì không xem được thông tin cá nhân của nhân viên khác trên tường

Nhân viên không có quyền danh bạ thì không xem được thông tin cá nhân của nhân viên khác trên tường

1. Mục đích

Không cho phép người dùng xem các thông tin liên hệ của nhân viên khác nếu không có quyền danh bạ.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R38 trở về trước:
  Người sử dụng không có quyền danh bạ thì không được phép xem thông tin
  liên quan tới thông tin liên hệ của nhân viên trong cả hệ thống AMIS.
  Tuy nhiên, trên AMIS CORE, nếu người sử dụng không được cấp quyền danh bạ
  vẫn có thể xem thông tin liên hệ của người khác bằng các vào mục Tin
  tức, tìm bài viết của người đó và tích vào tên người đã đăng bài hoặc
  tích vào tên người đó trên các bình luận mà người đó đã bình luận thì
  vẫn xem được đầy đủ thông tin của nhân viên.
 • Từ phiên bản R38 trở đi:
  Nếu 1 nhân viên không có quyền danh bạ thì không xem được thông tin liên
  hệ của các nhân viên khác ở bấy kỳ màn hình nào trên AMIS CORE để đảm
  bảo tính bảo mật dữ liệu của đơn vị.

Nhân viên không có quyền danh bạ,
click vào tên người viết bài trên Trang tin hoặc trên app Sáng kiến thì
chỉ xem được các thông tin cơ bản của nhân viên khác, bao gồm: Họ và tên, Chức danh, Mã nhân viên Phòng ban.                     


Lưu ý:

 • Kể cả trường hợp click vào tên NV khác trên bài viết được tag tên hoặc trên các bình luận/trả lời bình luận cũng chỉ xem được các thông tin như trên.
 • Nếu người đó tự click vào tên mình trên trang tin hoặc trên các bình luận/trả lời bình luận thì vẫn hiển thị đầy đủ các thông tin của chính mình

  Cập nhật 28/11/2019
  

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

  Bài viết liên quan

  Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
  Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.