1. Trang chủ
 2. Bảng tin
 3. Tính năng mới
 4. R38
 5. Khi đề nghị đi công tác được duyệt thì thông tin về số người, thời gian, địa điểm, số tiền tạm ứng… được gửi thông báo tới kế toán

Khi đề nghị đi công tác được duyệt thì thông tin về số người, thời gian, địa điểm, số tiền tạm ứng… được gửi thông báo tới kế toán

1. Mục đích

Khi đề nghị đi công tác được duyệt thì thông tin về số người, thời gian, địa điểm, số tiền tạm ứng… được gửi thông báo tới kế toán, giúp kế toán có căn cứ để nhanh chóng thực hiện việc tạm ứng cho nhân viên kinh doanh.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R38 trở về trước: Khi đề nghị đi công tác được duyệt, hệ thống sẽ bắn email thông báo cho kế toán. Tuy nhiên, trên email thông báo không có đầy đủ thông tin về đợt công tác như: số tiền đề nghị tạm ứng, lý do tạm ứng, số người đi kèm, thời gian công tác…Do đó, kế toán mất nhiều thời gian để thẩm định lại số tiền Kinh doanh đã lập đề nghị tạm ứng với số được duyệt.
 • Từ phiên bản R38 trở điKhi đề nghị đi công tác được duyệt, hệ thống sẽ gửi mail cho những người liên quan (có gửi cho Kế toán nếu chọn NV kế toán là người liên quan), trong đó có đính kèm file Nội dung đề nghị đi công tác như sau:

                Cập nhật 28/11/2019

  Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

  Bài viết liên quan