1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Bổ sung hành động xóa lịch sử gửi email, lịch sử gửi SMS vào nhật ký truy cập

Bổ sung hành động xóa lịch sử gửi email, lịch sử gửi SMS vào nhật ký truy cập

Cho phép khách hàng biết được ai đã xóa thông tin về lịch sử SMS, lịch sử email, nhật ký truy cập, và xóa nhật ký tới ngày nào.

Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R29 trở đi: Chương trình lưu lại lịch sử về thông tin người đã xóa lịch sử SMS, lịch sử email, nhật ký truy cập, và xóa nhật ký tới ngày nào giúp nhân sự có thể tra cứu lại trên menu Hệ thống/Nhật ký truy cập.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.