1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Bổ sung một số thông tin phục vụ xuất tờ khai D02TS và TK 1 TS dưới dạng xml để gửi cơ quan bảo hiểm

Bổ sung một số thông tin phục vụ xuất tờ khai D02TS và TK 1 TS dưới dạng xml để gửi cơ quan bảo hiểm

Bổ sung một số thông tin phục vụ mục đích xuất thông tin cho tờ khai D02 TS và TK1 TS khi xuất xml để gửi cho cơ quan bảo hiểm.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R29 trở đi: Chương trình bổ sung một số thông tin phục vụ mục đích xuất khẩu dưới định dạng xml để gửi cho cơ quan bảo hiểm, cụ thể như sau:

1. Trên tab Thông tin chung của hồ sơ nhân viên. Cho phép nhập và lưu ngày sinh theo 1 trong các định dạng sau: ngày tháng
năm; tháng năm; năm.

2. Trên giao diện Điều chỉnh tăng lao động bổ sung một số thông tin: Nguyên quán, Nơi cấp giấy khai sinh, Phương thức đóng, Thông tin mã vùng lương tối thiểu, Nội dung thay đổi, Hồ sơ kèm theo, Mã vùng sinh sống.

3. Trên giao diện Điều chỉnh lao động giảm bổ sung các thông tin của tờ D02TS bao gồm: Mã vùng sinh sống, Mã vùng lương tối thiểu.

Lưu ý: Trường hợp khách hàng sử dụng dữ liệu được convert, chương trình sẽ để trống các thông tin được bổ sung.

4. Bổ sung các cột thông tin khi cập nhật hàng loạt điều chỉnh tăng/giảm lao động

Trên giao diện điều chỉnh tăng/giảm lao động. Chọn Cập nhật hàng loạt

Nhấn Tải tệp mẫu, trên tệp tải về chương trình bổ sung các cột thông tin phục vụ mục đích xuất khẩu dưới định dạng xml để gửi cho cơ quan bảo hiểm: Mã vùng sinh sống, Mã vùng lương tối thiểu, Phương thức đóng, Nội dung thay đổi, Hồ sơ kèm theo,…

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.