1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Cho phép lập đợt tuyển dụng từ kế hoạch tuyển dụng năm

Cho phép lập đợt tuyển dụng từ kế hoạch tuyển dụng năm

Chương trình tự động tạo đợt tuyển dụng tương ứng khi nhân sự tạo kế hoạch tuyển dụng giúp tiết kiệm thời gian khai báo.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R29 trở về trước: Để lập nhiều đợt tuyển dụng từ kế hoạch tuyển dụng năm thì khi tạo đợt tuyển dụng nhân sự phải chọn đến kế hoạch tuyển dụng tương ứng.

Từ phiên bản R29 trở đi: khi tạo kế hoạch tuyển dụng năm, chương trình tự động sinh 1 đợt tuyển dụng tương ứng trên danh sách đợt tuyển dụng giúp tiết kiệm thời gian khai báo.

1. Khi nhân sự lập 1 kế hoạch tuyển dụng.

2. Chương trình tự động sinh 1 đợt tuyển dụng tương ứng trên danh sách đợt tuyển dụng.

Xem thêm hướng dẫn khai báo chi tiết đợt tuyển dụng tại đây

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.