1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R35
  5. Bổ sung hướng dẫn sử dụng khi kế toán lần đầu làm việc với dữ liệu kế toán

Bổ sung hướng dẫn sử dụng khi kế toán lần đầu làm việc với dữ liệu kế toán

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35, chương trình bổ sung hướng dẫn cách cài đặt máy trạm để làm việc với Kế toán 2.0, hướng dẫn tải dữ liệu, kiểm tra tính đúng đắn dữ liệu,…khi lần đầu làm việc với dữ liệu Kế toán 2.0

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R35: Sau khi nâng cấp dữ liệu kế toán từ 1.0 lên 2.0 thì có mục hướng dẫn có người dùng cách cài đặt máy chủ, máy trạm, kết nối và đồng bộ dữ liệu để làm việc được ở dưới ACT2. Nhưng đối với những kế toán viên bình thường khi họ truy cập vào Kế toán 2.0 trên website thì chỉ hiển thị ra màn hình Chọn dữ liệu làm việc khiến Kế toán viên bị bối rối và không biết phải thực hiện tiếp như thế nào để có thể nhập liệu các chứng từ được, nếu truy cập vào dữ liệu trên website thì chỉ thấy báo cáo hoặc không có quyền thấy các báo cáo. Kế toán viên lại phải hỏi quản lý hoặc liên hệ với tư vấn MISA để được hỗ trợ. Người dùng gặp khó khăn khi bắt đầu sử dụng kế toán 2.0 và tư vấn mất nhiều thời gian hướng dẫn.
  • Từ phiên bản R35 trở đi: Chương trình bổ sung hướng dẫn cách cài đặt máy trạm để làm việc với Kế toán 2.0, hướng dẫn tải dữ liệu, kiểm tra tính đúng đắn dữ liệu,…khi lần đầu làm việc với dữ liệu Kế toán 2.0

1. Sau khi nâng cấp thành công dữ liệu kế toán từ Kế toán 1.0 lên Kế toán 2.0, chọn ứng dụng Kế toán trên website AMIS hiển thị màn hình hướng dẫn bắt đầu làm việc với dữ liệu kế toán.

Lưu ý: Sau khi Kế toán thực hiện theo hướng dẫn và kết nối được dữ liệu kế toán trên destop, chọn ứng dụng Kế toán trên website AMIS hiển thị màn hình Chọn dữ liệu kế toán.
2. Kết nối thành công với dữ liệu kế toán, với người dùng là có quyền Admin của dữ liệu kế toán, có lần đầu đăng nhập vào phần mềm ACT dưới destop thì hiển thị màn hình Hướng dẫn sử dụng sau khi nâng cấp.

Lưu ý: Để mở lại màn hình Hướng dẫn sử dụng sau nâng cấp: Vào Tiện ích/Hướng dẫn nâng cấp

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.