1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R35
 5. Cho phép cài đặt phần mềm chỉ hỗ trợ windows 7 trở lên

Cho phép cài đặt phần mềm chỉ hỗ trợ windows 7 trở lên

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35khi khách hàng thực hiện cài đặt phần mềm, nếu cấu hình của máy từ window 7 trở xuống thì phần mềm không cho phép cài

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R35: Khi khách hàng thực hiện cài đặt phần mềm từ window 7 trở xuống (Window XP3) khách hàng vẫn cài đặt được phần mềm.
 • Từ phiên bản R35 trở đi: Khi khách hàng thực hiện cài đặt phần mềm từ window 7 trở xuống (Window XP3) khách hàng không cài đặt được phần mềm, thực hiện cảnh báo và khuyến nghị khách hàng nâng cấp cầu hình máy từ window 7 trở lên.

1. Vào Desktop thực hiện cái đặt máy chủ

  • Đối với máy chủ đang sử dụng từ window 7 trở xuống\Thực hiện cảnh báo.
  • Đối với máy chủ đang sử dụng window 7 trở lên trường hợp cấu hình không đạt yêu cầu thì chương trình sẽ đưa cảnh báo sau.


 

 

2. Vào Desktop thực hiện cái đặt máy trạm

 

 

  • Đối với máy trạm đang sử dụng từ window 7 trở xuống\Thực hiện cảnh báo.

 


 

 

 

 

 

  • Đối với máy trạm đang sử dụng từ window 7 trở lên nếu cấu hình không đạt yêu cầu thì chương trình sẽ đưa cảnh báo sau.

 

 

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.