1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R35
  5. Cho phép kế toán xem được nhật ký truy cập khi đăng nhập tài khoản thất bại

Cho phép kế toán xem được nhật ký truy cập khi đăng nhập tài khoản thất bại

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35, khi đăng nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu thì trong nhật ký truy cập ghi được hành động đăng nhập thất bại.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R35: Khi đăng nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu thì trong nhật ký truy cập không ghi nhận hành động đăng nhập thất bại.
  • Từ phiên bản R35 trở đi: Khi đăng nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu thì trong nhật ký truy cập ghi nhận được hành động đăng nhập thất bại.

1. Khi Đăng nhập vào dữ liệu kế toán không thành công (Do sai tên người dùng hoặc mật khẩu).
2. Khi Đăng nhập lại thành công vào Hệ thống\Nhật ký truy cập
3. Kiểm tra nhật ký truy cập

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.