1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R35
  5. Cải tiến lấy được đơn giá bán trên chứng từ chuyển kho xuất gửi đại lý lên báo cáo sổ chi tiết vật tư hàng hóa

Cải tiến lấy được đơn giá bán trên chứng từ chuyển kho xuất gửi đại lý lên báo cáo sổ chi tiết vật tư hàng hóa

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35, trên báo cáo Sổ chi tiết vật tư hàng hóa lấy được đơn giá bán trên chứng từ chuyển kho loại Xuất kho gửi bán đại lý.

2. Chi tiết thay đổi

    • Từ trước phiên bản R35: Trên Sổ chi tiết vật tư hàng hóa không lấy được thông tin đơn giá bán của chứng từ Chuyển kho loại Xuất kho gửi bán đại lý.
    • Từ phiên bản R35 trở đi: Trên Sổ chi tiết vật tư hàng hóa lấy được thông tin đơn giá bán của chứng từ Chuyển kho loại Xuất kho gửi bán đại lý.
1. Vào Kho\Chuyển kho\Thêm, chọn Xuất kho gửi bán đại lý, bổ sung thông tin và Đơn giá bán\Cất.

2. Vào Báo cáo\Kho\Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, bổ sung thêm cột Đơn giá bán.

Lưu ý: Trên chứng từ chuyển kho có cả kho nhập và kho xuất thì đơn giá bán chỉ hiển thị trên kho xuất
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.