1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Bổ sung ngầm định tích chọn lấy tên người mua và tài khoản người mua khi phát hành hóa đơn điện tử

Bổ sung ngầm định tích chọn lấy tên người mua và tài khoản người mua khi phát hành hóa đơn điện tử

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R38, chương trình bổ sung thêm tích chọn Ngầm định lấy Người mua hàng và Tài khoản ngân hàng của người mua lên hóa đơn điện tử, nếu đơn vị thực hiện tích chọn thì khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sẽ ngầm định lấy thông tin Người mua hàng và Tài khoản ngân hàng lên hóa đơn, nếu đơn vị không tích chọn thì sẽ bỏ trống.

2. Chi tiết thay đổi

    • Từ trước phiên bản R38:Tính năng lấy Người mua hàng và Tài khoản ngân hàng của người mua lên hóa đơn điện tử chưa có tùy chọn mà luôn luôn ngầm định lấy thông tin Người mua hàng và Tài khoản ngân hàng lên hóa đơn dẫn tới một số đơn vị không muốn lấy thông tin này thì chưa có cách xử lý
    • Từ phiên bản R38 trở đi: Chương trình cho phép đơn vị có thể lựa chọn hiển thị thông tin Người mua hàngTài khoản ngân hàng của người mua lên hóa đơn điện tử.

 2.1: Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\hiển thị tích chọn ” Ngầm định lấy người mua hàng và Tài khoản ngân hàng của người mua lên hóa đơn“.

 2.2: Kiểm tra việc lấy thông tin Người mua hàngTài khoản ngân hàng của người mua lên hóa đơn điện tử: Vào Bán hàng\ tab Xuất hóa đơn\ chọn hóa đơn cần phát hành\nhấn Phát hành HĐ điện tử\hiển thị form “Phát hành hóa đơn điện tử” đã được ngầm định tích chọn “Lấy người mua hàng lên HĐ” và ” Lấy TK ngân hàng của người mua lên HĐ 

Lưu ý: Người sử dụng có thể bỏ tích chọn “Lấy người mua hàng lên HĐ” hoặc ” Lấy TK ngân hàng của người mua lên HĐ” thì trên hóa đơn thông tin Người mua hàng và TK ngân hàng sẽ để trống.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.