1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R38
 5. Cho phép tải dữ liệu kế toán về máy khi ngừng sử dụng phần mềm hoặc phục vụ tra cứu

Cho phép tải dữ liệu kế toán về máy khi ngừng sử dụng phần mềm hoặc phục vụ tra cứu

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R38, chương trình cho phép tải dữ liệu, xem báo cáo, chứng từ trường hợp đơn vị ngừng sử dụng kế toán ACT2 hoặc đơn vị đã quyết toán xong muốn tải dữ liệu lưu vào máy để giảm dung lượng phần mềm

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R38: Kế toán không thể thực hiện tải dữ liệu của đơn vị cũng như xem báo cáo, chứng từ phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra trong trường hợp đơn vị ngừng sử dụng Kế Toán ACT2 hoặc muốn xem dữ liệu cũ khi kế toán thực hiện tách dữ liệu.
  • Từ phiên bản R38 trở đi: Bổ sung thêm tính năng Tải dữ liệu về máy đơn vị, Xem nhật ký tải dữ liệu về máy đơn vị và thực hiện Xem dữ liệu lưu tại máy đơn vị khi ngừng sử dụng Kế Toán ACT2 hoặc khi xem dữ liệu cũ.

1. Để thực hiện chức năng này người dùng phải có quyền Tải dữ liệu về máy đơn vị, thực hiện phân quyền như sau:

  • Để thực hiện tính năng này, người dùng cần có quyền Tải dữ liệu về máy tại đơn vị. Hệ thống thêm chức năng phân quyền Tải dữ liệu về máy tại đơn vị. Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn\Chuột phải chọn Phân quyền.

  • Tiện ích\Tải dữ liệu về máy đơn vị tích chọn Sử dụng, sau đó nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Người dùng admin mặc định có quyền tải dữ liệu về máy đơn vị.

2. Thực hiện Tải dữ liệu về máy đơn vị.

  • Vào Tiện ích\Tải dữ liệu về máy tại đơn vị chọn Tải dữ liệu về máy tại đơn vị hiển thị Máy chủ SQL Tên dữ liệu cùng Đường dẫn lưu trữ nhấn Thực hiện


Lưu ý– Chức năng Tải dữ liệu về máy đơn vị chỉ được thực hiện ngoài giờ hành chính.
            – Trong suốt quá trình tải phải đảm bảo máy chủ không được tắt.
            – Tên dữ liệu mặc định có đuôi “_LuuTaiDonVi” để người dùng có thể phân biệt dữ liệu làm việc và dữ liệu được tải về.
Đường dẫn lưu trữ mặc định theo hệ thống, không cho phép thay đổi đường dẫn.

  • Khi đặt lệnh tải: Hiển thị thông báo hệ thống đã ghi nhận lệnh tải

  • Khi tải dữ liệu thành công sẽ hiển thị thông báo quá trình tải hoàn thành.

3. Bổ sung thêm tính năng Xem nhật ký tải dữ liệu về máy đơn vị.

 • Vào Hệ thống\Nhật ký truy cập\hiển thị nhật ký truy cập.

4. Bổ sung thêm tính năng “Xem dữ liệu lưu tại máy đơn vị”.

  • Mở phần mềm AMIS.VN\Tệp\vào Xem dữ liệu lưu tại máy đơn vị\hiển thị màn hình đăng nhập\Máy chủ kết nối mặc định là máy đang làm việc, dữ liệu kế toán chọn dữ liệu đã tải về máy.

Lưu ý: 

 • Trường hợp dữ liệu kế toán được chọn không phải dữ liệu lưu tại đơn vị văng luôn cảnh báo để đảm bảo khi người dùng đăng nhập vào đảm bảo chỉ được vào đúng dữ liệu được chạy qua chức năng tải dữ liệu về máy đơn vị (đảm bảo phải có báo cáo để xem được).
 • Đăng nhập thành công hiện thông báo: “Bạn đang xem dữ liệu lưu tại máy đơn vị phát sinh đến thời điềm < >. Bạn có thể thực hiện xem và in chứng từ báo cáo, không thể thay đổi dữ liệu.
 • Tại chế độ xem hiển thị: Đang xem trên:… để người dùng biết được mình đang ở chế độ xem không phải trên chế độ làm việc. Người sử dụng có thể thay đổi xem ở chi nhánh khác tại mục Chọn chi nhánh làm việc. Dữ liệu sẽ thay đổi tương ứng với chi nhánh được chọn.

4.1 Chức năng Xem dữ liệu lưu tại máy đơn vị chỉ cho phép người dùng xem tất cả các danh mục, chứng từ, báo cáo nhưng không được phép thực hiện các chức năng:Thêm, Sửa, Xóa, Nhân bản,Ghi sổ, Bỏ Ghi sổ.

 • Khi thực hiện sẽ có cảnh báo Bạn không thể thực hiện chức năng.

 • Khi thực hiện các chức năng trên sẽ disable:

4.2 Khi xem chi tiết các chứng từ chỉ cho phép dùng các tính năng Xem nhật ký truy cập, Quản lý mẫu, In, Phản hồi, Giúp. Các tính năng còn lại làm ảnh hưởng tới chứng từ thì không cho phép thực hiện.

4.3 Các thiết lập của Hệ thống\Tùy chọn, Vai trò quyền hạn chỉ cho phép xem mà không sửa hoặc cất được.

4.4 Hệ thống\Quản lý người dùng: Chỉ cho phép xem và sử dụng tính năng Loại bỏ người dùng -> Phục vụ trường hợp muốn xóa người dùng nếu kế toán nghỉ việc hoặc chuyển bộ phận khác.

4.5 Cho phép sử dụng tính năng Tìm kiếm, Báo cáo, Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu, Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách.

 • Chức năng tìm kiếm:

 • Chức năng xem báo cáo. Hệ thống cho phép xem và xuất khẩu báo cáo, không cho phép sửa mẫu báo cáo:

4.6 Cho phép xuất khẩu dữ liệu nhưng không cho phép nhập khẩu dữ liệu xml và nhập khẩu excel.

4.7 Quản lý mẫu: chỉ cho chọn các mẫu sẵn có hoặc do NSD đã tạo trước khi tải. Không cho phép sửa mẫu hoặc thêm mẫu, không cho phép sửa mẫu báo cáo.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.