1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Cho phép kế toán lựa chọn thông tin mã quy cách của hàng hóa ngay trên đơn đặt hàng giúp tiết kiệm thời gian thao tác

Cho phép kế toán lựa chọn thông tin mã quy cách của hàng hóa ngay trên đơn đặt hàng giúp tiết kiệm thời gian thao tác

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R38, chương trình cho phép kế toán có thể lựa chọn thông tin mã quy cách của hàng hóa ngay trên đơn đặt hàng để tiết kiệm thời gian thao tác và đáp ứng nhu cầu quản lý đặc thù của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R38: Khi kế toán thực hiện lập đơn đặt hàng, phần mềm hiện nay chưa cho phép chọn thông tin Mã quy cách của các mặt hàng, dẫn đến việc kế toán phải theo dõi thông tin này ở trường mở rộng. Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán vẫn phải chọn lại thông tin mã quy cách tương ứng.
  • Từ phiên bản R38 trở đi: Chương trình cho phép kế toán có thể lựa chọn thông tin mã quy cách của hàng hóa ngay trên đơn đặt hàng để tiết kiệm thời gian thao tác và đáp ứng nhu cầu quản lý đặc thù của đơn vị.

1. Vào Kế toán\Bán hàng\Đơn đặt hàng, thêm Đơn đặt hàng

  • Trên phần chi tiết của tab.Hàng tiền, ấn F6 hoặc Click chuột phải chọn Chọn mã quy cách, chọn Mã quy cách tại bảng, chọn Cất.

  • Chọn In, chương trình bổ sung mẫu Đơn đặt hàng (Mã quy cách)

  • Chọn Đơn đặt hàng (Mã quy cách), hiển thị mẫu:

2. Vào Kế toán\Bán hàng\Chứng từ bán hàng, thêm Chứng từ bán hàng, lập từ Đơn đặt hàng có khai báo mã quy cách. Chương trình tự động lấy lên hàng hóa và đồng thời lấy Mã quy cách của hàng hóa đó đã được chọn trên Đơn đặt hàng lên Chứng từ bán hàng.
3. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa, bổ sung thêm checkbox Cho phép lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng quá số lượng tồn theo mã quy cách

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.