1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R38
 5. Bổ sung thêm cột Chênh lệch trên form Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng

Bổ sung thêm cột Chênh lệch trên form Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R38, chương trình bổ sung thêm cột “Chênh lệch” trên form Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng, cho phép đơn vị lọc tại cột Chênh lệch để tìm ra những khách hàng, nhà cung cấp có chêch lệnh giữa cột Số thanh toán chưa đối trừ và csoso công nợ chưa đối trừ

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R38: Kế toán khi  thực hiện đối trừ chứng từ hàng loạt không thể tìm kiếm nhanh các đối tượng không có chênh lệch giữa số thanh toán chưa đối trừ và số công nợ chưa đối trừ nên mất nhiều thời gian kiểm tra chi tiết. Tại giao diện đối trừ chứng từ nhiều đối tượng chưa có cột “Chênh lệch”
  • Từ phiên bản R38 trở đi: Bổ sung thêm cột “Chênh lệch” trên form Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng.

1. Bổ sung cột “Chênh lệch” trên giao diện Đối chứ chứng từ nhiều đối tượng của công nợ phải thu khách hàng

   • Vào Bán hàng\Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng trên giao diện Chọn khách hàng cần đối trừ hiển thị thêm cột “Chênh lệchsau cột “Số công nợ chưa đối trừ” 

2. Bổ sung cột “Chênh lệch” trên giao diện Đối chứ chứng từ nhiều đối tượng của công nợ phải trả nhà cung cấp.

   • Vào Mua hàng\Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng trên giao diện Chọn nhà cung cấp cần đối trừ hiển thị thêm cột “Chênh lệchsau cột “Số công nợ chưa đối trừ” 

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.