1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Bổ sung thêm cột Người tạo, Ngày tạo trên form Chọn hoá đơn phát hành khi thực hiện chức năng Phát hành HĐ điện tử hàng loạt và Thuộc khối trên danh sách Cơ cấu tổ chức

Bổ sung thêm cột Người tạo, Ngày tạo trên form Chọn hoá đơn phát hành khi thực hiện chức năng Phát hành HĐ điện tử hàng loạt và Thuộc khối trên danh sách Cơ cấu tổ chức

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R38, chương trình bổ sung thêm cột “Người tạo”, “Ngày tạo” trên form Chọn hoá đơn phát hành khi thực hiện chức năng Phát hành HĐ điện tử hàng loạt và Thuộc khối trên danh sách Cơ cấu tổ chức.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R38: Kế toán không thể xem được thông tin “Người tạo”, “Ngày tạo” trên form chọn hóa đơn phát hành khi thực hiện Phát hành HĐ điện tử hàng loạt vì vậy kế toán không tìm được hóa đơn do bản thân đã duyệt và xuất để thực hiện phát hành hóa đơn hàng loạt dẫn tới phát hành nhầm hóa đơn do kế toán khác xuất. Và tại danh sách Cơ cầu tổ chức không có cột “Thuộc khối”
  • Từ phiên bản R38 trở đi: Bổ sung thêm cột “Người tạo”, “Ngày tạo” trên form Chọn hoá đơn phát hành khi thực hiện chức năng Phát hành HĐ điện tử hàng loạt và Thuộc khối trên danh sách Cơ cấu tổ chức

1. Bổ sung thêm cột “Người tạo”, “Ngày tạo” 

  • Vào Bán hàng\Xuất hóa đơn\Chọn Phát hành HĐ điện tử hàng loạt\Trên tab Phát hành HĐ điện tử hàng loạt\Hiển thị thêm cột “Người tạo” “Ngày tạo” sau cột Loại chứng từ.  

    • Lưu ý: Vào Hóa đơn điện tử\Hóa đơn điệu tử\Thực hiện Phát hành HĐ điện tử hàng loạt\Trên tab Phát hành HĐ điện tử hàng loạt\Hiển thị thêm cột “Người tạo”  “Ngày tạo” sau cột Loại chứng từ.

2. Bổ sung thêm cột “Thuộc khối” thuộc danh mục Cơ cấu tổ chức để đơn vị có thể lọc tại cột này

  • Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức\Trên sanh sách Cơ cấu tổ chức hiển thị thêm cột “Thuộc khối” sau cột “Cấp tổ chức”

 

 

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.