Bước 1: Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ trong năm

1. Mục đích

– Đảm bảo tất cả chứng từ phát sinh trong kỳ hạch toán đủ, đúng
– Đảm bảo ghi sổ tất cả chứng từ đã hạch toán

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Tìm kiếm
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm, tích chọn Chứng từ chưa ghi sổNhóm theo chứng từ, nhấn Tìm kiếm. Khi đó trong dữ liệu nếu có chứng từ nào chưa được ghi sổ, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm.

 3. Sau khi hiển thị danh sách các chứng từ chưa ghi sổ, kế toán kiểm tra các chứng từ chi tiết.

  • Với chứng từ là bản nháp thì thực hiện xóa chứng từ.
  • Với chứng từ chưa hợp lý thì điều chỉnh lại cho hợp lý.
  • Với chứng từ hợp lý chưa ghi sổ thì  thì ghi sổ để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.
Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.