Các nguyên nhân dẫn đến sai lệch số liệu sau khi chuyển đổi và cách xử lý

1. Nội dung

Sau khi chuyển dữ liệu từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên AMIS.VN-Kế toán 2.0, có thể xảy ra một số tình huống sai lệch số liệu, kế toán cần thực hiện xử lý để đảm bảo các dữ liệu được đúng đắn.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

  1. 1. Số liệu trên báo cáo AMIS.VN-Kế toán 2.0 bị lệch so với AMIS.VN-Kế toán 1.0

   • Nguyên nhân: Dữ liệu AMIS.VN-Kế toán 1.0 chưa được hoàn thiện và chốt số liệu trước khi chuyển lên AMIS.VN-Kế toán 2.0 hoặc dữ liệu AMIS.VN-Kế toán 1.0 đã bị thay đổi (thêm/sửa/xóa chứng từ) sau khi chuyển đổi
   • Cách xử lý: Kiểm tra và chỉnh sửa lại dữ liệu (danh mục, số dư) trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 theo dữ liệu mới nhất trên AMIS.VN-Kế toán 1.0

2. Vào danh mục, số dư, chứng từ không thấy có dữ liệu hoặc dữ liệu không đầy đủ

  • Nguyên nhân:
   • Do kế toán thực hiện cài đặt phần mềm máy chủ và kết nối dữ liệu với Cloud trước khi hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu lên AMIS.VN-Kế toán 2.0.
   • Hoặc do Kế toán chưa thực hiện tải dữ liệu về máy.
  • Cách xử lý: Vào Tiện ích\Tải dữ liệu để thực hiện tải loại dữ liệu tương ứng về máy chủ.

Lưu ý:

 • Cần thực hiện tải dữ liệu cho từng chi nhánh.
 • Chọn khoảng thời gian tải chứng từ từ ngày bắt đầu chuyển đổi dữ liệu trở đi, riêng với Đơn mua hàng, Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán thì cần chọn thời gian tải từ ngày bắt đầu phát sinh các chứng từ này trên AMIS.VN-Kế toán 1.0.
  1. 3. Vào danh mục, số dư, chứng từ không thấy có dữ liệu hoặc dữ liệu hoàn toàn không giống với dữ liệu trên AMIS.VN-Kế toán 1.0
 • Nguyên nhân: Do kế toán đang đối chiếu không đúng dữ liệu đã được chuyển đổi tương ứng hoặc chọn sai chi nhánh, sổ làm việc (trong trường hợp trên AMIS.VN có nhiều dữ liệu kế toán hoặc một dữ liệu kế toán có nhiều chi nhánh và có sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị)
 • Cách xử lý: Kiểm tra lại các thông tin và chọn lại cho đúng
  • Tham khảo cách thức triển khai để làm việc trong trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu tại đây (xem mô hình triển khai: Đơn vị sử dụng hai dữ liệu Thuế và Nội bộ riêng)
  • Xem hướng dẫn chọn chi nhánh và sổ làm việc tại đây.

4.  Thông tin đơn vị hoặc tài khoản hạch toán trên chứng từ bị để trống.

  • Nguyên nhân: Do có sự khác biệt về cách đáp ứng một số nghiệp vụ trên AMIS.VN 2.0 so với AMIS.VN 1.0 như:
   • AMIS.VN 1.0 cho phép khi khai báo danh mục/chứng từ kế toán có thể chọn thông tin Đơn vị trên các danh mục/chứng từ này là cấp Chi nhánh/Tổng công ty. Còn AMIS.VN 2.0 thì không cho phép, mà phải chọn Đơn vị là cấp chi tiết nhất như Phòng ban/Phân xưởng…=> Khi chuyển đổi dữ liệu, thông tin Đơn vị trên
    AMIS.VN 2.0 sẽ bị để trống.
   • Khi nhập khẩu chứng từ trên AMIS.VN 1.0, nếu để trống thông tin tài khoản hạch toán => Khi chuyển đổi dữ liệu, thông tin Tài khoản hạch toán trên AMIS.VN 2.0 cũng sẽ bị để trống
  • Cách xử lý: Sử dụng chức năng Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu để tìm ra các chứng từ bị sai lệch và chọn lại đơn vị hay hạch toán lại tài khoản cho đúng. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.