1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Hướng dẫn nâng cấp và chuyển đổi dữ liệu kế toán
  4. Nâng cấp dữ liệu kế toán từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0
  5. Sau khi nâng cấp lên AMIS 2.0 thì dữ liệu Kế toán 1.0 của tôi có được kết nối với hệ thống AMIS.CRM, AMIS.CORE,… hay không?

Sau khi nâng cấp lên AMIS 2.0 thì dữ liệu Kế toán 1.0 của tôi có được kết nối với hệ thống AMIS.CRM, AMIS.CORE,… hay không?

Trả lời:

Sau khi nâng cấp dữ liệu AMIS.VN Kế toán 1.0 lên AMIS.VN Kế toán 2.0, chương trình chỉ kết nối dữ liệu kế toán trên AMIS.VN 2.0 vừa được nâng cấp với hệ thống AMIS.CRM, AMIS.CORE, AMIS Mobile,… Dữ liệu kế toán trên AMIS.VN 1.0 sẽ không được kết nối với hệ thống AMIS.VN

Điều này dẫn đến kế toán sẽ gặp phải một số tình huống sau:

1. Kế toán thêm đề nghị xuất hóa đơn với tình trạng Đề nghị xuất trên AMIS.VN – Bán hàng thì đề nghị này sẽ được lấy về dữ liệu AMIS.VN – Kế toán 2.0 mà không được lấy về dữ liệu AMIS.VN – Kế toán 1.0

2. Khi kế toán duyệt đề nghị xuất hóa đơn trên dữ liệu AMIS.VN -Kế toán 1.0, chương trình không cập nhật lại AMIS.VN – Bán hàng

Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể kết nối hệ thống AMIS.VN với 1 dữ liệu kế toán trên AMIS.VN Kế toán 2.0

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.