Nâng cấp nghiệp vụ Kế toán 1.0 lên Kế toán 2.0

1. Nội dung

Giúp khách hàng có thể tự nâng cấp phần mềm AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 để trải nghiệm nhiều tiện ích

2. Các bước thực hiện

Tùy vào nhu cầu, khách hàng thực hiện nâng cấp theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Khách hàng có sử dụng nghiệp vụ Kế toán trên AMIS.VN 1.0
1. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2. Các bước thực hiện

Sau khi nâng cấp từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0, khách hàng có thể xem lại dữ liệu kế toán trên AMIS.VN 1.0 và thực hiện nâng cấp dữ liệu kế toán cũ để sử dụng trên AMIS.VN 2.0 theo các bước sau:

Bước 1: Các bước chuẩn bị trước khi chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN – Kế toán 1.0 lên AMIS.VN – Kế toán 2.0
Trước khi chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN – Kế toán 1.0 lên AMIS.VN – Kế toán 2.0, cần thực hiện các bước sau:
1. Kiểm tra dữ liệu trên AMIS.VN – Kế toán 1.0 trước khi chuyển đổi:

 • Kiểm tra xem dữ liệu đã được cập nhật lên thông tư 200 hoặc thông tư 133 chưa => Nếu chưa thì phải làm theo hướng dẫn sau để cập nhật lên thông tư mới nhất.
  • Xem hướng dẫn cập nhật lên thông tư 200 tại đây.
  • Xem hướng dẫn cập nhật lên thông tư 133 tại đây.
 • Cần đảm bảo dữ liệu chuyển đổi phải được tính giá, kết chuyển lãi lỗ (chốt số liệu) và ghi sổ toàn bộ. Sau đó, thực hiện khóa sổ từng năm trên AMIS.VN – Kế toán 1.0 trước khi thực hiện chuyển đổi.

Lưu ý:

 • Sau khi chốt số liệu, Kế toán không chỉnh sửa hoặc nhập thêm dữ liệu từ thời ddiemr chuyển đổi trở về trước trên dữ liệu AMIS.VN – Kế toán 1.0 để đảm bảo số dư không bị sai lệch so với dữ liệu chuyển đổi lên AMIS.VN.
 • Sau khi MISA nâng cấp phần mềm lên phiên bản AMIS.VN 2.0, để kiểm tra lại hoặc cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu trên AMIS.VN – Kế toán 1.0 trước khi chuyển đổi dữ liệu kế toán lên AMIS.VN – Kế toán 2.0, Khách hàng đăng nhập vào phần mềm bằng tên miền đang sử dụng (Ví dụ: abc.amis.vn/v2) và chọn ứng dụng Kế toán.

Bước 2: Nâng cấp dữ liệu Kế toán 1.0 lên Kế toán 2.0
1. Đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị trên Cloud, chọn ứng dụng Kế toán.

2. Chương trình hiển thị thông báo về việc nâng cấp phần mềm
3. Nhấn Nâng cấp ngay


Lưu ý:

 • Trường hợp khách hàng chưa muốn nâng cấp dữ liệu kế toán thì có thể đóng thông báo và tiếp tục sử dụng dữ liệu kế toán trên AMIS.VN 1.0. Sau này, khi muốn nâng cấp dữ liệu thì chọn chức năng Nâng cấp lên phiên bản mới để thực hiện nâng cấp dữ liệu Kế toán 1.0 lên Kế toán 2.0.
 • Khách hàng cần được phân quyền Quản trị ứng dụng Kế toán hoặc Quản trị hệ thống để thực hiện chức năng này. Trường hợp không có quyền, cần liên hệ với quản trị hệ thống theo thông tin chương trình cung cấp để thực hiện nâng cấp.


4. Khai báo thông tin để nâng cấp AMIS.VN – Kế toán 1.0 lên AMIS.VN – Kế toán 2.0

Lưu ý: Trường hợp dữ liệu của khách hàng chưa được cập nhật lên TT200/2014/TT-BTC hoặc TT133/2016/TT-BTC thì phải cập nhật lên thông tư mới nhất trước khi nâng cấp

5. Nhấn Thực hiện, chương trình thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ AMIS 1.0 lên AMIS 2.0.

 • Sau khi nâng cấp hoàn tất, MISA sẽ gửi thông báo qua email của quản trị thực hiện nâng cấp và biểu tượng chuông thông báo trên hệ thống.
 • Trong quá trình nâng cấp, khách hàng vẫn có thể tiếp tục làm việc trên dữ liệu kế toán cũ bằng cách nhấn Tiếp tục làm việc với phiên bản cũ. Tuy nhiên, sau thời điểm thực hiện nâng cấp, dữ liệu kế toán thay đổi trên phiên bản cũ sẽ không được cập nhật sang dữ liệu trên AMIS.VN – Kế toán 2.0 vừa tạo. Khách hàng nên thực hiện quyết toán năm 2018 trên dữ liệu cũ, nhập dữ liệu năm 2019 trên AMIS.VN – Kế toán 2.0. Xem hướng dẫn quyết toán tại đây.

6. Sau khi nâng cấp dữ liệu thành công, chương trình đồng thời hiển thị thông báo trên dữ liệu AMIS.VN – Kế toán 1.0 và AMIS.VN – Kế toán 2.0

7. Nhấn Bắt đầu làm việc ngay và thực hiện theo 2 bước sau:

 

Bước 3: Cài đặt phần mềm trên máy chủ và kết nối dữ liệu trên Cloud
Xem hướng dẫn tại đây

Bước 4: Cài đặt phần mềm trên máy trạm và kết nối dữ liệu lên máy chủ
Xem hướng dẫn tại đây

Bước 5: Phân quyền sử dụng trên AMIS.VN – Kế toán 2.0
Sau khi nâng cấp AMIS.VN – Kế toán 1.0 lên AMIS.VN – Kế toán 2.0, chương trình chỉ lấy lên danh sách các vai trò được thêm trên dữ liệu Kế toán 1.0 trước khi thực hiện nâng cấp và giữ vai trò của người dùng admin (Quản trị hệ thống Kế toán). Kế toán cần thực hiện phân quyền lại cho người dùng khác như sau:
1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng
2. Thực hiện phân vai trò cho nhân viên bằng cách:

 • Trên danh sách Quản lý người dùng, chọn người dùng cần phân vai trò.
 • Tại tab Vai trò, nhấn Phân vai trò.
 • Tích chọn vai trò muốn phân quyền cho nhân viên.
 • Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh, nhấn biểu tượng  để chọn chi nhánh làm việc.
 • Nhấn Đồng ý.

Xem thêm hướng dẫn phân quyền cho nhân viên trên ứng dụng AMIS.VN – Kế toán tại đây

Bước 6: Chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ trên AMIS.VN – Kế toán 1.0 lên AMIS.VN – Kế toán 2.0 để sử dụng
[page:chuyen_mau_hoa_don_chung_tu_tren_misa_sme_net_2012_len_amis_vn]

Bước 7: Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu
Sau khi chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0, do có sự khác biệt về cách đáp ứng một số nghiệp vụ trên AMIS.VN 2.0 so với AMIS.VN
1.0 nên có thể dẫn đến một số sai lệch dữ liệu. Vì vậy, khách hàng cần Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu để thiết lập lại cho đúng. Các nguyên nhân có thể dẫn đến sai lệch dữ liệu như:

 • AMIS.VN 1.0 cho phép khi khai báo danh mục/chứng từ kế toán có thể chọn thông tin Đơn vị trên các danh mục/chứng từ này là cấp Chi nhánh/Tổng công ty. Còn AMIS.VN 2.0 thì không cho phép, mà phải chọn Đơn vị là cấp chi tiết nhất như Phòng ban/Phân xưởng… => Khi chuyển đổi dữ liệu, thông tin Đơn vị trên AMIS.VN 2.0 sẽ bị để trống, điều này sẽ ảnh hưởng đến tính đúng đắn của việc phân bổ CCDC, Khấu hao TSCĐ cho đối tượng phân bổ là Đơn vị
 • Khi nhập khẩu chứng từ trên AMIS.VN 1.0, nếu để trống thông tin tài khoản hạch toán => Khi chuyển đổi dữ liệu, thông tin Tài khoản hạch toán trên AMIS.VN 2.0 cũng sẽ bị để trống…

Tiện ích Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu sẽ giúp khách hàng biết được các sai sót của dữ liệu sau khi chuyển đổi từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 để thiết lập lại cho đúng.

1. Vào menu Tiện ích/Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu.


2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm dữ liệu bị sai lệch.
3. Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ hiển thị các danh mục/chứng từ bị sai lệch.

4. Xem các dòng nguyên nhân sai lệch và hướng dẫn xử lý tại cột Hướng dẫn xử lý.
5. Thực hiện xử lý lại dữ liệu như sau:

 • Trường hợp bị sai lệch thông tin Đơn vị thì cần chọn lại Đơn vị tại cột Chọn đơn vị

* Lưu ý: Trường hợp cơ cấu tổ chức của khách hàng chỉ có chi nhánh, mà không có phòng ban/phân xưởng/nhóm/tổ/đội… nên khi vào “Chọn đơn vị” sẽ không thấy hiển thị thông tin gì. Lúc này, khách hàng cần phải khai báo thêm cơ cấu tổ chức là phòng ban/phân xưởng/nhóm/tổ/đội… (Chi tiết cách khai báo cơ cấu tổ chức vui lòng xem tại đây.)

 • Trường hợp chứng từ bị để trống tài khoản hạch toán thì cần mở chứng từ lên để khai báo lại tài khoản hạch toán. Sau đó, nhấn Cất.

6. Nhấn Thực hiện.
Chương trình sẽ thực hiện cập nhật thông tin đã thay đổi vào danh mục/chứng từ bị sai lệch dữ liệu, đồng thời cập nhật vào các báo cáo liên quan.

Bước 8: Đối chiếu dữ liệu kế toán trên AMIS 1.0 với dữ liệu sau khi chuyển đổi lên AMIS 2.0
Để đối chiếu dữ liệu kế toán trên AMIS.VN 1.0 so với dữ liệu sau khi chuyển đổi lên AMIS.VN 2.0 thực hiện như sau:
1. Kế toán vào Báo cáo. Tại nhóm Báo cáo đối chiếu, chọn Báo cáo đối chiếu dữ liệu chuyển đổi từ AMIS1 lên AMIS2.   

2. Chọn tham số Thống kê theo: Bảng cân đối tài khoản (số dư 1 bên) để biết được các tài khoản có phát sinh chênh lệch. Nhấn Đồng ý.

3. Với những tài khoản có phát sinh chênh lệch thì nhấn đúp chuột vào số tài khoản để xem được báo cáo Đối chiếu số phát sinh tài khoản, giúp biết được ngày phát sinh chênh lệch và số tiền chênh lệch tương ứng với từng tài khoản. Với những ngày phát sinh chênh lệch thì nhấn đúp chuột vào ngày chênh lệch để xem được báo cáo Liệt kê chi tiết chứng từ chênh lệch theo tài khoản.

Trường hợp 2: Khách hàng không sử dụng nghiệp vụ Kế toán trên AMIS.VN 1.0
Trường hợp khách hàng không sử dụng nghiệp vụ kế toán trên AMIS.VN 1.0 hoặc mua mới phần mềm AMIS.VN từ năm 2019, thực hiện cài đặt phần mềm theo các bước sau:
1. Đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị trên Cloud, chọn ứng dụng Kế toán.

2. Chương trình hiển thị màn hình bắt đầu làm việc và thực hiện cài đặt phần mềm theo 3 bước sau:

 

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.