1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Hướng dẫn nâng cấp và chuyển đổi dữ liệu kế toán
  4. Nâng cấp dữ liệu kế toán từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0
  5. Tôi muốn chuyển dữ liệu của 2 chi nhánh trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 thành 2 dữ liệu trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 thì làm thế nào?

Tôi muốn chuyển dữ liệu của 2 chi nhánh trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 thành 2 dữ liệu trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 thì làm thế nào?

Trả lời

AMIS.VN-Kế toán 1.0 không đáp ứng theo dõi cùng lúc nhiều dữ liệu kế toán. Vì vậy, nhiều khách hàng đang theo dõi 2 dữ liệu ThuếNội bộ riêng bằng cách tạo 2 chi nhánh để theo dõi.
AMIS.VN-Kế toán 2.0 cho phép theo dõi cùng lúc nhiều dữ liệu kế toán. Vì vậy, sau khi nâng cấp dữ liệu Kế toán 1.0 lên Kế toán 2.0 , Khách hàng có thể theo dõi 2 dữ liệu ThuếNội bộ riêng trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 bằng cách chuyển dữ liệu của 2 chi nhánh thành 2 dữ liệu Thuế Nội bộ. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo mới 2 dữ liệu kế toán ThuếNội bộ riêng trên Cloud (Xem hướng dẫn tại đây)
Bước 2: Cài đặt máy chủ quản lý dữ liệu Thuế và kết nối với dữ liệu lên Cloud. (Xem hướng dẫn tại đây)
Bước 3: Cài đặt máy chủ quản lý dữ liệu Nội bộ và kết nối dữ liệu lên Cloud. (Xem hướng dẫn tại đây)

Lưu ý: Khi thực hiện kết nối từ máy chủ lên dữ liệu trên Cloud, máy chủ quản lý dữ liệu nào sẽ chọn chính xác dữ liệu đó trên Cloud

Bước 4: Cài đặt phần mềm cho máy trạm và kết nối dữ liệu với máy chủ để làm việc (Xem hướng dẫn tại đây)


Lưu ý:
Máy trạm muốn nhập chứng từ cho dữ liệu nào sẽ thực hiện kết nối với máy chủ quản lý dữ liệu đó.

  • Máy trạm kết nối với dữ liệu Thuế.

  • Máy trạm kết nối với dữ liệu Nội bộ.

Bước 5:
Trên dữ liệu kế toán chuyển đổi từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên, lần lượt
xuất khẩu dữ liệu của từng chi nhánh ra file xml (Xem hướng dẫn tại đây)
Bước 6: Nhập khẩu dữ liệu của từng chi nhánh tương ứng vào dữ liệu kế toán ThuếNội bộ (Xem hướng dẫn tại đây)

Lưu ý: Để giảm dung lượng đã sử dụng trên AMIS.VN-Kế
toán 2.0, khách hàng có thể gửi công văn yêu cầu MISA xóa dữ liệu chuyển đổi từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên sau khi đã kiểm tra và chốt được số liệu của dữ liệu mới. 

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.