1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R30
 5. Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo để thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ

Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo để thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ

1. Mục đích

Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R30: Khi cất chứng từ, hệ thống thực hiện kiểm tra ngày hạch toán trên chứng từ và ngày khóa sổ trên Cloud làm chậm khả năng xử lý và cất chứng từ.
 • Từ phiên bản R30 trở đi: Khi cất chứng từ, chương trình kiểm tra ngày hạch toán trên chứng từ với ngày khóa sổ dưới máy tính, không kiểm tra theo ngày khóa sổ trên Cloud giúp đẩy nhanh tốc độ xử lý và cất chứng từ. Tuy nhiên việc không đồng bộ ngay ngày khóa sổ trên máy tính lên Cloud có thể dẫn đến tình trạng: 1 máy tính đã khóa sổ nhưng ở các máy khác chưa cập nhật về ngày khóa sổ mới nhất thì vẫn thực hiện chỉnh sửa được dữ liệu trước ngày khóa sổ. Do đó, chương trình bổ sung báo cáo Danh sách chứng từ có ngày hạch toán trước ngày khóa sổ nhưng được chỉnh sửa sau khi khóa sổ giúp kế toán biết được có những chứng từ nào được thêm/sửa/xóa trước ngày khóa sổ mà thực hiện sau việc thực hiện khóa sổ, do ai thực hiện để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Lưu ý: Để xem được báo cáo kế toán cần được phân quyền bằng cách: Trên menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn\Phân quyền, tại mục Báo cáo đối chiếu, chọn Danh sách chứng từ có ngày hạch toán trước ngày khóa sổ nhưng được chỉnh sửa sau ngày khóa sổ và tích chọn chức năng muốn phân quyền cho vai trò.

1. Vào mục Báo cáo, tại mục Báo cáo đối chiếu, chọn Danh sách chứng từ có ngày hạch toán trước ngày khóa sổ nhưng được chỉnh sửa sau khi khóa sổ.
2. Báo cáo hiển thị các chứng từ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Chứng từ có ngày hạch toán <= Ngày khóa sổ
  • Chứng từ có thời điểm thực hiện các thao tác Ghi sổ/Bỏ ghi/Thêm/Sửa/Xóa chứng từ > Thời điểm khóa sổ
  • Chứng từ thuộc chi nhánh được chọn trên báo cáo

3. Kế toán có thể nắm được chứng từ nào được chỉnh sửa sau ngày khóa sổ, do nhân viên nào thực hiện, vào thời điểm nào để có biện pháp xử lý phù hợp.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.