1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R33
 5. Cải tiến khi lập chứng từ hàng bán bị trả lại thì giao diện chọn chứng từ bán hàng hiển thị thông tin đơn đặt hàng

Cải tiến khi lập chứng từ hàng bán bị trả lại thì giao diện chọn chứng từ bán hàng hiển thị thông tin đơn đặt hàng

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R33, kế toán lập chứng từ Hàng bán bị trả lại/Giảm giá hàng bán thì giao diện chọn chứng từ bán hàng hiển thị thêm thông tin Đơn đặt hàng để tiết kiệm thời gian hạch toán.

2. Chi tiết thay đổi • Từ trước phiên bản R33: Khi lập chứng từ Hàng bán bị trả lại/Giảm giá hàng bán, trường hợp một chứng từ bán hàng có hai đơn hàng có trùng mã hàng, số lượng khác nhau, do
  không có thông tin đơn đặt hàng để phân biệt, kế toán phải mở thêm báo cáo chi tiết
  đơn đặt hàng để chọn đúng dòng chứng từ mất thời gian nhập liệu.


 • Từ phiên bản R33 trở đi: Chương trình bổ sung thêm cột Đơn đặt hàng trên giao diện chọn chứng từ bán hàng (F3) khi lập
  chứng từ hàng bán bị trả lại/Giảm giá hàng bán
  .
  • Thêm chứng từ Hàng bán bị trả lại (hoặc Giảm giá hàng bán), chọn chứng từ bán hàng
  • Trên form Chọn chứng từ bán hàng bổ sung thêm cột Đơn đặt hàng


  • Khi chọn chứng từ bán hàng thì hệ thống tự động lấy thông tin Số đơn hàng
   từ chứng từ bán hàng sang chứng từ Hàng bán trả lại/Giảm giá hàng bán tương ứng
   với từng dòng chi tiết trên chứng từ bán hàng trả lại/giảm giá hàng
   bán.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.