1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R33
 5. Cho phép kế toán in biên bản bàn giao thì nội dung thời hạn bảo hành lấy theo nhập liệu tại chứng từ

Cho phép kế toán in biên bản bàn giao thì nội dung thời hạn bảo hành lấy theo nhập liệu tại chứng từ

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R33, kế toán in Biên bản bàn giao thì nội dung thời hạn bảo hành sẽ lấy theo nhập liệu tại chứng từ (khác với thời
hạn bảo hành đã khai báo trên danh mục) để có thể đáp ứng đúng nghiệp vụ của KH.

2. Chi tiết thay đổi • Từ trước phiên bản R33: Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán đã chọn lại thời hạn bảo hành trên từng dòng
  chứng từ. Tuy nhiên khi in chứng từ Biên bản bàn giao thì phần mềm đang lấy theo thời
  hạn trên danh mục, kế toán phải sửa tay lại rất mất thời gian.

 • Từ phiên bản R33 trở đi: Chương trình sửa lại cách lấy số liệu Thời hạn bảo hành (Thời hạn BH) trên
  chứng từ Biên bản bàn giao:

1. Khi lập in Biên bản bàn giao trên chứng từ bán hàng:

  • Thêm chứng từ bán hàng, nhập Thời hạn bảo hàng, bổ sung các thông tin còn lại/Cất


  • Vào In/Biên bản bàn giao, Thời hạn bảo hàng trên Biên bản bàn giao được lấy theo nhập liệu trên chứng từ bán hàng, nếu chứng từ không có thì lấy trên danh mục vật tư hàng hóa.


2. Khi trộn mẫu Chứng từ bán hàngHóa đơn bán hàng

  • Số liệu trường trộn mẫu Thời hạn bảo hành lấy thời hạn bảo hành tương ứng với từng vật tư trên từng dòng chi tiết của
   chứng từ, nếu chứng từ không có thì lấy trên danh mục vật tư hàng hóa.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.