1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R33
 5. Cho phép nhân viên kinh doanh trộn Hợp đồng trên ứng dụng bán hàng thì thông tin về số hiển thị lên đúng định dạng đã thiết lập.

Cho phép nhân viên kinh doanh trộn Hợp đồng trên ứng dụng bán hàng thì thông tin về số hiển thị lên đúng định dạng đã thiết lập.

1. Mục đích


Kể từ phiên bản R33, nhân viên kinh doanh trộn Hợp đồng trên ứng dụng Bán hàng thì thông tin về số hiển thị lên đúng định dạng đã thiết lập để tiết kiệm thời gian in Hợp đồng gửi khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi • Từ trước phiên bản R33: Trên file trộn Hợp đồng, thông tin lấy từ trường số tiền trên CRM như Giá trị
  Hợp đồng, Giá trị Hợp đồng NT, Giá trị thanh lý, Giá trị thanh lý NT luôn hiển
  thị định dạng ngăn cách thập phân là dấu chấm, ngăn cách hàng nghìn là dấu phẩy. Tuy nhiêu theo Điều 11, Luật kế toán năm 2015 thì định dạng của số tiền ngăn cách thập phân là dấu phấy, ngăn cách hàng
  nghìn là dấu chấm, nên khi trộn Hợp đồng ra file, nhân viên kinh doanh phải sửa lại định dạng các trường số tiền
  rất mất thời gian.


 • Từ phiên bản R33 trở đi: Chương trình thay đổi khi trộn Hợp đồng
  trên ứng dụng Bán hàng thì thông tin về số hiển thị lên đúng theo thiết lập định dạng số trên Hệ thống.

  • Vào ứng dụng Bán hàng/Hệ thống/Tùy chọn/Định dạng số, thiết lập định dạng số: 
  • Vào Hợp đồng, click chuột phải/Trộn hợp đồng, hợp đồng sau khi được trộn có thông tin số tiền được hiển thị đúng theo định dạng số thiết lập.


Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.