1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R33
  5. Cho phép xuất hóa đơn không kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn

Cho phép xuất hóa đơn không kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R33, kế toán lập phiếu xuất kho xuất hàng cho chi nhánh khác thì chi nhánh nhận hàng khi lập phiếu nhập kho chỉ có thể nhìn thấy những phiếu xuất dành cho chi nhánh của mình để tránh trường hợp chọn nhầm phiếu và để lộ thông tin của các chi nhánh khác.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R33: Khi tổng công ty hoặc chi nhánh lập phiếu xuất hàng chuyển cho chi nhánh khác và tại chi nhánh khác có thể lập phiếu nhập từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến. Tuy nhiên Tổng công ty thực hiện lập nhiều phiếu xuất kho xuất hàng cho nhiều chi nhánh khác nhau nên tại các chi nhánh đó khi lập phiếu nhập chọn từ phiếu xuất của chi nhánh khác chuyển đến sẽ thấy được nhiều phiếu xuất và không biết đâu là phiếu xuất dành cho chi nhánh của mình. Do đó kế toán tại các chi nhánh phải vào xem từng phiếu xuất để xem đó là phiếu xuất cho chi nhánh nào, như vậy vừa mất thời gian vừa không đảm bảo được tính bảo mật vì kế toán chi nhánh này có thể xem được đơn giá của chi nhánh khác.
  • Từ phiên bản R33 trở đi: Chương trình bổ sung trường Nhập tại chi nhánh trên Phiếu xuất hàng cho chi nhánh khác.

1. Tại chi nhánh cần xuất hàng cho chi nhánh khác, vào Kho\Xuất kho: Lập Phiếu xuất hàng cho chi nhánh khác, chọn Nhập tại chi nhánh

-> Cất chứng từ

2. Tại chi nhánh cần nhập hàng từ chi nhánh khác chuyển đến

    • Vào Kho\Nhập kho: lập chứng từ Nhập kho khác, vào Tiện ích\Lập phiếu nhập từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến

  • Sau khi nhấn Lấy dữ liệu và chọn chứng từ xuất của chi nhánh khác -> Đồng ý -> Chương trình tự động lấy số liệu trên phiếu xuất lên chứng từ phiếu nhập kho.

* Lưu ý: Với các dữ liệu kế toán đã có phát sinh chứng từ Phiếu xuất kho (xuất hàng cho chi nhánh khác), khi nâng cấp lên phiên bản R33, người dùng phải sửa lại chứng từ phiếu xuất kho để chọn lại trường “Nhập tại chi nhánh” thì mới có thể lấy được số liệu lên danh sách “Chọn phiếu xuất của chi nhánh khác” khi lập chứng từ nhập kho từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.