Cập nhật ảnh hàng loạt

Cho phép cập nhật ảnh vào hồ sơ cho nhiều nhân viên cùng một lúc để tiết kiệm thời gian cho nhân sự.

Cách thực hiện

Chuẩn bị file ảnh để cập nhật vào hồ sơ nhân viên.

Tên ảnh phải trùng với Mã nhân viên.

Vào phân hệ Hồ sơ\Hồ sơ.

Nhấn Tiện ích\Cập nhật ảnh hàng loạt.

Nhấn Chọn ảnh: Tìm đến file ảnh đã chuẩn bị ở bước 1 và chọn các ảnh muốn cập nhật vào hồ sơ nhân viên (để chọn nhiều ảnh cùng lúc: giữ phím Ctrl và nhấn chọn các ảnh muốn sử dụng)

Nhấn Open.

Nhấn Cập nhật.

Hệ thống sẽ tự động cập nhật ảnh vào hồ sơ nhân viên tương ứng.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.