Danh bạ

Cho phép nhân sự tra cứu, tìm kiếm các thông tin cơ bản về nhân viên trong đơn vị mà không cần phải vào phân hệ Hồ sơ.

Cách thực hiện

Vào phân hệ Thiết lập\Tiện ích\Danh b.

Nhấn đúp chuột vào nhân viên muốn xem thông tin.

Lưu ý:

Có thể tìm nhanh nhân viên muốn xem thông tin bằng cách

Lọc danh sách nhân viên theo cơ cấu tổ chức và trạng thái làm việc.

Nhấn vào mẫu chữ cái để xem thông tin của các nhân viên có tên bắt đầu bằng chữ cái vừa chọn.

Trên màn hình danh bạ có thể thực hiện các chức năng sau

Có thể xuất khẩu danh sách danh bạ bằng cách nhấn Xuất khẩu. Xem chi tiết tại đây.

Có thể gửi Email cho nhân viên ngay trên màn hình danh sách Danh bạ nhân viên. Xem chi tiết tại đây .

Có thể gửi Email cho cùng lúc nhiều nhân viên bằng cách nhấn Gửi Email hàng loạt. Xem chi tiết tại đây.

Có thể gửi tin nhắn cho nhân viên ngay trên màn hình danh sách Danh bạ nhân viên. Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.