Cập nhật tài liệu hàng loạt

Cho phép cập nhật tài liệu liên quan đến hồ sơ nhân sự của nhiều nhân viên cùng lúc để tiết kiệm thời gian cho nhân sự.

Hướng dẫn thực hiện

Đặt tên file

Thiết lập Mã tài liệu

Nhấn Tiện ích\Cập nhật tài liệu hàng loạt.

Nhấn Thiết lập

Nhấn Thêm thiết lập để thêm mới một thiết lập mã tài liệu.

Nhập Mã tài liệu tương ứng với Tên tài liệu.

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể nhấn Xóa để xóa thiết lập mã tài liệu không sử dụng.

Đặt tên file tài liệu theo Mã tài liệu

Sửa tên file tài liệu theo định dạng: MãNhânViên MãTàiLiệu (vd: NV0001 SYLL).

Cập nhật tài liệu hàng loạt

Nhấn Chọn tệp để chọn các file tài liệu muốn cập nhật.

Nhấn Cập nhật.

Lưu ý:

  • Kiểm tra định dang tên tài liệu tại cột Kết quả.
  • Có thể nhấn vào biểu tượng  để xóa tệp tài liệu.
Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.