1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Hồ sơ nhân sự
  5. Hồ sơ
  6. Kích hoạt/Ngừng kích hoạt tài khoản của nhân viên

Kích hoạt/Ngừng kích hoạt tài khoản của nhân viên

Cho phép kích hoạt/ngừng kích hoạt tài khoản đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN.

Các trường hợp nghiệp vụ

Kích hoạt tài khoản nhân viên

Nhân sự cần kích hoạt tài khoản của nhân viên trong các trường hợp sau:

Khi thêm mới hồ sơ nhân viên.

Khi chuyển trạng thái một nhân viên từ nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ khác, sa thải, mất việc làm sang đang làm việc.

Khi phục hồi hồ sơ nhân viên từ thùng rác.

Các bước thực hiện kích hoạt:

​1. Trên danh sách hồ sơ nhân viên, chọn nhân viên cần kích hoạt tài khoản (có thể chọn cùng lúc nhiều nhân viên để kích hoạt tài khoản bằng cách giữ phím Ctrl và chọn nhân viên).

2. Nhấn chuột phải và chọn Kích hoạt tài khoản.

3. Lựa chọn hình thức sinh mật khẩu. 

Trường hợp chọn Sinh mật khẩu ngẫu nhiên thì hồ sơ nhân viên phải có thông tin Email cơ quan.

4. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động gửi email thông báo mật khẩu tới nhân viên

Lưu ý:

Trường hợp chọn Tự nhập mật khẩu, nếu không có thông tin email cơ quan thì chương trình sẽ không tự động gửi email thông báo mật khẩu tới nhân viên.

Chỉ những nhân viên có trạng thái Đang làm việc thì mới được phép kích hoạt tài khoản.

Trường hợp chọn Tự nhập mật khẩu thì mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, trong đó phải có ít nhất 1 ký tự chữ cái và 1 ký tự chữ số.

Ngừng kích hoạt tài khoản nhân viên

Các bước thực hiện ngừng kích hoạt:

Trên danh sách hồ sơ nhân viên, chọn nhân viên cần ngừng kích hoạt tài khoản (có thể chọn cùng lúc nhiều nhân viên để ngừng kích hoạt tài khoản bằng cách giữ phím Ctrl và chọn nhân viên)

2. Nhấn chuột phải và chọn Ngừng kích hoạt tài khoản.

Lưu ý:

Hệ thống không cho phép ngừng kích hoạt tài khoản có vai trò là Quản trị hệ thống Nhân sự

Khi chuyển một nhân viên sang trạng thái nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ khác, sa thải, mất việc làm. Chương trình sẽ tự động ngừng kích hoạt tài khoản của nhân viên đó.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.