1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R41
 5. 5. Cập nhật các thay đổi của HTKK 4.2.0 và 4.2.1 cho phần mềm

5. Cập nhật các thay đổi của HTKK 4.2.0 và 4.2.1 cho phần mềm

1. Mục đích

Cập nhật được các thay đổi của HTKK 4.2.0 VÀ 4.2.1 cho phần mềm kế toán AMIS – ACT2.

2. Chi tiết thay đổi
2.1/ Cập nhật các chi cục thuế theo quy định mới nhất trên thiết lập thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế:

 • Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế, đơn vị cung cấp DV kế toán…

 • Tại Tab Cơ quan thuế, chương trình cập nhật được các thông tin chi cục thuế thay đổi theo quy định mới nhất. 

 • Cập nhật thông tin các chi cục thuế theo quy định mới nhất trên các tờ khai thuế lần đầu:

– Vào phân hệ Thuế\Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT). Chọn Tờ khai lần đầu\PL 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh XD, lắp đặt, bán hàng bất động sản ngoại tỉnh:

– Trên phụ lục Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh XD, lắp đặt, bán hàng bất động sản ngoại tỉnh, trường thông tin Cơ quan thuế quản lý: Cập nhật lại các chi cục thuế theo danh sách mới nhất.

 • Cập nhật các chi cục thuế theo quy định mới nhất trên các tờ khai thuế bổ sung:

– Vào phân hệ Thuế\Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT). Trên tờ khai bổ sung Tab 01/KHBS, trường thông tin Tên cơ quan thuế quyết định hoàn thuế: Cập nhật lại các chi cục thuế theo danh sách mới nhất.

– Thực hiện tương tự đối với các tờ khai sau:

1. Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)
2. Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)
3. Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN)
4. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
5. Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)

2.4/ Khi nhập số hóa đơn bị xóa trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn phần mềm tự động giãn dòng cột số hóa đơn bị xóa bỏ (tại trường [15]).

 • Vào Quản lý hóa đơn\Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

 • Tại cột Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ: Chương trình tự động giãn dòng khi người dùng nhập liệu nhiều số hóa đơn.

2.5/ Cập nhật thay đổi biểu thuế tài nguyên:

 • Vào Danh mục\Khác\Biểu thuế tài nguyên:

 • Chương trình cập nhật được danh mục tài nguyên mới nhất và bổ sung cột Giá tính thuế tối thiểuGiá tính thuế tối đa.

 • Cập nhật thay đổi trên tờ khai thuế tài nguyên trường hợp lập từ tháng 10/2019 trở đi: Vào phân hệ Thuế\Tờ khai thuế tài nguyên, chọn kỳ từ tháng 10/2019 trở đi, chương trình hiển thị biểu thuế tài nguyên mới.

 • Trường hợp chọn kỳ từ tháng 9/2019 trở về trước thì chương trình sẽ hiển thị biểu thuế tài nguyên cũ.

2.7/ Cập nhật địa bàn hành chính mới:
Vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng hoặc Nhà cung cấp, chương trình cho phép lấy được thông tin địa bàn thay đổi mới nhất. Chi tiết các địa bàn thay đổi như sau:
– Khi chọn tỉnh Đồng Nai: đổi Thị xã Long Khánh thành Thành phố Long Khánh.
– Khi chọn tỉnh Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn: đổi Xã Văn Sơn thành Xã Vân Sơn.
– Khi chọn tỉnh Điện Biên, huyển Tủa Chùa: đổi Xã Sáng Nhè thành Xã Xá Nhè.
– Khi chọn tỉnh Điện Biên, huyện Tủa Chùa: đổi Xã Xín Chải thành Xã Sín Chải.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.