1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R41
 5. 4. Cho phép thực hiện phân bổ doanh thu theo đúng chuẩn mực kế toán

4. Cho phép thực hiện phân bổ doanh thu theo đúng chuẩn mực kế toán

1. Mục đích

Cho phép thực hiện phân bổ doanh thu đối với các khoản doanh thu ghi nhận trước theo đúng chuẩn mực kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R41: Hiện nay đối với các sản phẩm sử dụng nhiều kỳ trong năm, liên năm hoặc mua cho nhiều năm đang được kế toán đưa vào ghi nhận doanh thu ngay tại thời điểm xuất hóa đơn. Việc này chưa thực hiện đúng quy định của chuẩn mực kế toán và chưa cung cấp đúng số liệu báo cáo về doanh thu thực hiện, kết quả kinh doanh trong kỳ đó.
  • Từ phiên bản R41 trở đi: Chương trình cho phép kế toán thực hiện phân bổ và hạch toán doanh thu theo thời gian hoàn thành đối với các khoản doanh thu ghi nhận trước theo đúng chuẩn mực kế toán.

Cách thực hiện trên phần mềm:

  • Thiết lập chức năng Phân bổ doanh thu: Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Bán hàng, tích chọn Cho phép phân bổ doanh thu. Nhấn Áp dụng.

  • Thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1:Kế toán trưởng thực hiện Phân quyền cho kế toán viên được phép Phân bổ doanh thu:
Để phân quyền kế toán trưởng thực hiện như sau:

 • Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, chọn vai trò, sau đó phân quyềncho vai trò nào thực hiện chức năng phân bổ doanh thu cuối tháng.
 • Thêm kế toán viên được phân quyền vào vai trò vừa thiết lập.

Bước 2: Thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho Vật tư hàng hóa, dịch vụ:

 • Vào Nghiệp vụ\Bán hàng, chương trình bổ sung tính năng Thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho VTHH.


Lưu ý: Tùy thuộc vào tùy chọn hệ thống, nếu tích chọn Cho phép phân bổ doanh thu thì mới hiển thị chức năng này.

 • Chương trình hiển thị giao diện Thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho vật tư hàng hóa, tiến hành khai báo các vật tư hàng hóa cần phân bổ. Nhấn Đồng ý để lưu lại dữ liệu.


Lưu ý:

1. Mỗi vật tư hàng hóa chỉ được chọn một lần trên giao diện thiết lập vật tư hàng hóa. Nếu vật tư hàng hóa đã được chọn rồi thì sẽ không hiển thị trên giao diện chọn vật tư để thiết lập phân bổ.

2. Đối với những dòng dữ liệu đã chọn mã hàng, nếu muốn chọn lại hàng hóa thì phải xóa dòng dữ liệu đó đi, sau đó thêm dòng và lựa chọn mã hàng hóa mới.

3. Vào cột Mã hàng, nhấn F3 hiển thị màn hình chọn nhanh vật tư hàng hóa để thiết lập kỳ phân bổ doanh thu.


4. Cho phép Nhập khẩu excel danh sách các vật tư cần phân bổ (Giá trị cho phép nhập khẩu bao gồm: Mã hàng, Cách tính kỳ phân bổ và Số kỳ/đvt).Khi nhập khẩu excel nếu mã hàng đã tồn tại trên giao diện thiết lập phân bổ thì chương trình sẽ tự động cập nhật các thông tin như trên file excel đang nhập khẩu.

Bước 3: Thiết lập tài khoản doanh thu cho các sản phẩm:

 • Đối với các sản phẩm đưa vào doanh thu thì tài khoản doanh thu là 511.
 • Đối với các mặt hàng mang đi phân bổ thì Tài khoản doanh thu, Tài khoản chiết khấu, Tài khoản trả lại là 3387.
 • Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa để kiểm tra tài khoản doanh thu của mặt hàng cần phân bổ.

Bước 4: Hạch toán chứng từ bán hàng:

 • Hàng ngày kế toán hạch toán chứng từ bán hàng. Giao diện chứng từ bán hàng hiển thị như sau:

 • Chương trình bổ sung Tab Phân bổ trên giao diện chi tiết của chứng từ bán hàng trong trường hợp trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung có tích chọn Cho phép phân bổ doanh thu.

Lưu ý:

1. Khi Thêm/sửa chứng từ bán hàng nếu có hàng hóa được hạch toán 3387 thì chương trình sẽ tự động chuyển bản ghi tương ứng sang Tab Phân bổ để giúp kế toán theo dõi phân bổ doanh thu riêng. Thông tin này luôn được cập nhật khi có thay đổi hoặc khi phát sinh chứng từ hạch toán doanh thu, giảm giá/trả lại hàng bán.

2. Cột Doanh thu phân bổ:

– Nếu Tài khoản chiết khấu của vật tư hàng hóa khác tài khoản 3387 thì giá trị cột Doanh thu phân bổ chính bằng giá trị cột Thành tiền ở Tab Hàng tiền.

– Nếu Tài khoản chiết khấu là tài khoản 3387 thì: Giá trị cột Doanh thu phân bổ = giá trị cột Thành tiền – giá trị cột Tiền chiết khấu.

3. Cột Ngày bắt đầu phân bổ: Là ngày hạch toán chứng từ bán hàng.

4. Cột Ngày kết thúc phân bổ = Ngày bắt đầu phân bổ + Số kỳ phân bổ (Số tháng).

Bước 5: Phân bổ doanh thu:
Cuối tháng kế toán chốt số liệu và tiến hành Phân bổ doanh thu. Để thêm chứng từ Phân bổ doanh thu có thể thực hiện theo 3 cách:

 • Cách 1: Vào Nghiệp vụ\Bán hàng, chọn Phân bổ doanh thu:

 • Cách 2: Vào sidebar của Bán hàng, chọn chức năng Phân bổ doanh thu. Màn hình phân bổ doanh thu hiển thị giao diện như sau:

 • Cách 3: Trên danh sách chứng từ Phân bổ doanh thu, nhấn chuột phải chọn Thêm:

 • Chọn kỳ, nhấn Lấy dữ liệu để kiểm tra lại dữ liệu lấy lên để phân bổ. Nếu dữ liệu đúng thì chọn Tiếp theo để sinh chứng từ Phân bổ doanh thu.

 • Nhấn Thực hiện để thực hiện việc ghi nhận doanh thu.

Lưu ý:

1. Nếu chứng từ phân bổ của các kỳ trước chưa được ghi sổ thì khi thực hiện phân bổ cho kỳ tiếp theo chương trình sẽ cảnh báo.

2. Khi thực hiện phân bổ ở tổng công ty và có tích chọn bao gồm các chi nhánh phụ thuộc thì mỗi chi nhánh sẽ được lập một chứng từ phân bổ tương ứng.

3. Nếu kỳ phân bổ được chọn trùng với kỳ trước đó thì chương trình sẽ cảnh báo và không cho phép người dùng lập.

4. Nếu ở chi nhánh tổng tích chọn bao gồm chi nhánh phụ thuộc thì khi phân bổ doanh thu cho phép phân bổ của các chi nhánh, mỗi chi nhánh sẽ sinh một chứng từ phân bổ.
5. Chương trình sẽ lấy lên các chứng từ có Ngày bắt đầu phân bổ thuộc kỳ phân bổ và các chứng từ thuộc kỳ trước chưa được phân bổ hết để người dùng tích chọn thực hiện Phân bổ doanh thu.

 • Để kiểm tra danh sách chứng từ phân bổ doanh thu thực hiện như sau: Vào Bán hàng, chọn Phân bổ doanh thu:

 • Trên danh sách chứng từ phân bổ doanh thu hiển thị tất cả các chứng từ phân bổ doanh thu của chi nhánh đang làm việc. Trường hợp làm việc với tổng công ty và có tích chọn Bao gồm dữ liệu chi nhánh phụ thuộc thì hiển thị thêm cột chi nhánh và cho phép xem chứng từ phân bổ của các chi nhánh phụ thuộc. Nếu không tích chọn Bao gồm dữ liệu của chi nhánh phụ thuộc thì vẫn tuân theo nguyên tắc dữ liệu của chi nhánh nào thì chi nhánh đó xem.
 • Chi tiết chứng từ Phân bổ doanh thu:

– Tab Hạch toán:

– Tab Chi tiết phân bổ:

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.