1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R41
  5. 2. Trên danh sách hợp đồng, các hợp đồng dự án cũng thể hiện thông tin hàng hóa và có thể xem được các hợp đồng con thuộc hợp đồng dự án

2. Trên danh sách hợp đồng, các hợp đồng dự án cũng thể hiện thông tin hàng hóa và có thể xem được các hợp đồng con thuộc hợp đồng dự án

1. Mục đích

Trên danh sách hợp đồng bán, cho phép các hợp đồng dự án thể hiện được thông tin hàng hóa để cung cấp số liệu công nợ cho nhân viên kinh doanh và duyệt chi phí dự án một cách nhanh chóng. Đồng thời cho phép lọc được các hợp đồng con thuộc hợp đồng dự án nào giúp thuận lợi trong việc quản lý.

2. Chi tiết thay đổi
2.1/ Trên hợp đồng dự án thể hiện được thông tin hàng hóa:

  • Vào Hợp đồng\Mẫu, chọn Sửa mẫu. Trên giao diện sửa mẫu, tích chọn Hiển thị cho cột Hàng hóa.

  • Nhấn Cất, chương trình hiển thị cột hàng hóa trên giao diện danh sách hợp đồng:


Cho phép hiển thị chi tiết các sản phẩm hàng hóa của các hợp đồng dự án. Chương trình sẽ tự động tổng hợp các mã hàng hóa của các hợp đồng con thuộc hợp đồng dự án đó và thể hiện trên cột Hàng hóa.

Lưu ý:

Đối với các hàng hóa xuất hiện nhiều lần trên các hợp đồng con thì chỉ cho phép hiển thị 1 lần.
– Khi thay đổi thông tin hàng hóa của hợp đồng con thì chương trình sẽ tự động cập nhật lại hàng hóa hiển thị trên hợp đồng dự án.

2.2/ Khi kế toán muốn lọc thông tin của hợp đồng con và các hợp đồng dự án thì có thể lọc tại cột Thuộc hợp đồng dự án, chương trình sẽ hiển thị thông tin hợp đồng dự án và các hợp đồng con thuộc hợp đồng dự án.

Đối với các hợp đồng dự án, chương trình sẽ tự động hiển thị thông tin số dự án tại cột Thuộc hợp đồng dự án.

Kế toán có thể lọc số hợp đồng cần tìm kiếm tại cột Thuộc hợp đồng dự án. Chương trình sẽ lấy lên thông tin của hợp đồng dự án cần tìm và các hợp đồng con thuộc hợp đồng dự án đó giúp kế toán dễ dàng tra cứu, quản lý các hợp đồng tại đơn vị.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.