1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R41
  5. 3. Cho phép kế toán thiết kế được mẫu chứng từ Phiếu xuất kho chuyển hàng cho chi nhánh khác với các trường thông tin tương ứng

3. Cho phép kế toán thiết kế được mẫu chứng từ Phiếu xuất kho chuyển hàng cho chi nhánh khác với các trường thông tin tương ứng

1. Mục đích

Cho phép kế toán tự thiết kế được mẫu chứng từ Phiếu xuất kho chuyển hàng cho chi nhánh khác với các trường thông tin tương ứng mà kế toán đã khai báo trên chứng từ để đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R41: Chương trình chưa có trường trộn mẫu chứng từ phiếu xuất kho chuyển hàng cho chi nhánh khác. Khi phát sinh trường hợp vận chuyển hàng nội bộ giữa các chi nhánh, kế toán không tự thiết kế được mẫu chứng từ này trên phần mềm mà phải lập và tính toán thủ công, sau đó mới tiến hành chỉnh sửa và in phiếu xuất kho. Việc làm như vậy gây mất thời gian, giảm tiến độ công việc.
  • Từ phiên bản R41 trở đi: Chương trình bổ sung thêm tệp trường trộn Phiếu xuất, mẫu Chuyển kho trên chứng từ chuyển kho giúp kế toán có thể tự thiết lập theo mẫu riêng và thực hiện việc in ấn theo đúng mẫu đã được thiết lập đó với các trường thông tin được lấy lên một cách chinh xác.

Cách thực hiện trên phần mềm:

Vào phân hệ Kho, trên giao diện chi tiết Phiếu xuất kho, loại Xuất hàng cho chi nhánh khác, phần In, chọn Thiết kế mẫu chứng từ.

Chương trình hiển thị giao diện Thiết kế mẫu chứng từ, phần Tải trường trộn, bổ sung thêm tệp trường trộn Phiếu xuất.

Tại trường trộn này cho phép kế toán tự thiết lập mẫu riêng, tự động đẩy lên chương trình và có thể in theo mẫu đã được thiết lập đó với các trường thông tin được lấy lên một cách chính xác.
Lưu ý:

Đối với các loại chứng từ: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán đại lý và xuất chuyển kho nội bộ, tại phần Thiết kế mẫu chứng từ\Tải trường trộn đã có tệp mẫu trộn Chuyển kho để thiết kế mẫu và in chứng từ.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.