Chia sẻ phim

Trong quá trình tìm kiếm và xem phim, nếu thấy nội dung hay, giúp ích cho công việc của mọi người hoặc nội dung còn chưa phù hợp… người dùng có thể chia sẻ nội dung phim đó cho mọi người cùng xem và đưa ra những ý kiến bình luận, phản hồi.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình kho phim, người dùng chọn chức năng Chia sẻ.

Nhập tóm tắt giới thiệu về nội dung phim sẽ chia sẻ.

Sau khi thực hiện chia sẻ xong, thông tin phim sẽ được chuyển ra ngoài trang Wall:

Lưu ý: Người dùng có thể xem trực tiếp phim được chia sẻ ngay tại trang Wall: 

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan