1. Trang chủ
  2. Kho phim
  3. Tìm kiếm phim trên ứng dụng

Tìm kiếm phim trên ứng dụng

Người dùng có thể thực hiện chức năng tra cứu, tìm kiếm phim trên hệ thống quản lý Kho phim của đơn vị.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.