1. Trang chủ
  2. Kho phim
  3. Truy vấn lịch sử thay đổi phim

Truy vấn lịch sử thay đổi phim

Trên ứng dụng AMIS.VN-Kho phim, cùng một lúc cho phép nhiều người dùng cùng truy cập vào để bổ sung, thay đổi các video lên ứng dụng. Vì thế hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng có vai Quản trị ứng dụng kho phim có thể kiểm tra lại các thao tác đã từng được thực hiện trên ứng dụng như: Ai, làm gì, vào ngày nào, giờ nào đã bổ sung hoặc thay đổi video trên ứng dụng.

Hướng dẫn thực hiện

Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng AMIS.VN-Kho phim, nhấn vào ava cá nhân, sau đó nhấn chọn chức năng Nhật ký.

Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, thông tin sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên)

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.