1. Trang chủ
  2. Kho phim
  3. Xem phim trực tuyến trên ứng dụng

Xem phim trực tuyến trên ứng dụng

Đối với những phim đã được upload lên ứng dụng Kho phim, nhân viên trong đơn vị sau khi đăng nhập vào ứng dụng có thể xem phim trực tuyến.

Lưu ý: có một số định dạng phim chỉ xem được trên một số trình duyệt nhất định:

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan