1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Kế toán
 5. Lịch sử phát triển
 6. R43
 7. Cho phép kế toán khi xóa bỏ hóa đơn thì không tự động sinh hóa đơn thay thế

Cho phép kế toán khi xóa bỏ hóa đơn thì không tự động sinh hóa đơn thay thế

1. Mục đích

Cho phép kế toán khi xóa bỏ hóa đơn thì chương trình sẽ không tự động sinh hóa đơn thay thế để kế toán có thể tự lập được hóa đơn thay thế.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R43:
  • Khi kế toán thực hiện xóa bỏ hóa đơn thì chương trình sẽ đánh dấu hóa đơn đã bị xóa bỏ và đồng thời tự động sinh một hóa đơn thay thế có ngày bằng ngày hóa đơn xóa bỏ. Kế toán có thể dựa vào đó để chỉnh sửa các thông tin cần thiết và phát hành lại hóa đơn một cách nhanh chóng, không mất thời gian nhập lại.
  • Tuy nhiên quy trình làm việc của MISA là Sinh hóa đơn từ Đề nghị xuất hóa đơn, do đó sẽ không sử dụng chứng từ mà hệ thống tự sinh ra. Hiện nay kế toán phải mở chứng từ bán hàng, bỏ tích chọn Lập kèm hóa đơn để xóa đi hóa đơn bán hàng mà hệ thống sinh ra trước đó. Điều này gây mất thời gian của kế toán khi phải thực hiện nhiều thao tác trên phần mềm.
 • Từ phiên bản R43 trở đi: Cho phép kế toán tự lập hóa đơn thay thế từ đề nghị xuất hóa đơn của NVKD.
  • Đối với dữ liệu của riêng MISA thì khi xóa hóa đơn chương trình sẽ không tự động sinh ra hóa đơn thay thế như các phiên bản trước.
  • Khi thực hiện lập chứng từ xóa bỏ hóa đơn trên ACT thì chương trình sẽ tự động bỏ tích chọn Lập kèm hóa đơn trên chứng từ bán hàng.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.