1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Kế toán
 5. Lịch sử phát triển
 6. R43
 7. Thay đổi cách hiển thị hợp đồng ký tổng và ký lẻ trên Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán

Thay đổi cách hiển thị hợp đồng ký tổng và ký lẻ trên Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán

1. Mục đích

Trên Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán: Nếu hợp đồng ký lẻ thì hiển thị từng đơn vị lẻ, nếu hợp đồng ký tổng thì chỉ hiển thị 1 hợp đồng dự án để dễ dàng đối chiếu số liệu với báo cáo bán hàng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R43: Hiện nay cách hiển thị trên Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán như sau:
  • Nếu chọn xem theo hợp đồng: Báo cáo sẽ hiển thị các hợp đồng con, không hiển thị hợp đồng dự án do đó người dùng không xác định được là hợp đồng ký tổng hay ký lẻ.
  • Nếu chọn xem theo hợp đồng dự án: Báo cáo sẽ chỉ hiển thị 1 dòng thông tin của hợp đồng dự án và không hiển thị chi tiết các hợp đồng con. Khi đó người dùng sẽ không xác định rõ được thông tin các hợp đồng con thuộc hợp đồng dự án, gây khó khăn trong việc tính toán và thu hồi công nợ.
 • Từ phiên bản R43 trở đi: Thay đổi cách hiển thị hợp đồng ký tổng và hợp đồng ký lẻ trên Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán.

Cách thực hiện trên phần mềm:

 • Vào Báo cáo\Hợp đồng\Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán.
 • Khai báo các tham số liên quan, nhấn Đồng ý.

 • Khi chọn xem Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán và chọn xem Theo hợp đồng, nếu hợp đồng dự án được đánh dấu là hợp đồng ký tổng thì vẫn hiển thị lên báo cáo và chỉ hiển thị 1 dòng, không hiển thị lại các hợp đồng con của hợp đồng ký tổng này nữa.
 • Để đáp ứng yêu cầu đối chiếu số liệu công nợ phục vụ chốt doanh số tính thưởng, chương trình bổ sung các cột: Dự án bán hàng, Mã sản phẩm, Số hóa đơn, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Nhóm tuổi nợ, Nhóm đơn vị thực hiện.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.