1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Kế toán
 5. Lịch sử phát triển
 6. R43
 7. Khi thực hiện hạch toán và phân bổ doanh thu thì không ảnh hưởng tới số liệu trên Mobile và Core

Khi thực hiện hạch toán và phân bổ doanh thu thì không ảnh hưởng tới số liệu trên Mobile và Core

1. Mục đích

Cho phép kế toán khi thực hiện hạch toán và phân bổ doanh thu thì không ảnh hưởng tới số liệu thống kê doanh số phát sinh trong kỳ trên Mobile và Core.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R43: Khi NVKD bán hàng, kế toán đang thực hiện việc phân bổ doanh thu như sau:
  • Phần mềm đã thiết lập sẵn gói sản phẩm nào đưa luôn vào doanh thu, gói sản phẩm nào mang đi phân bổ.
  • Các gói sản phẩm đưa vào doanh thu là các mã hàng chứa: SET, OVC (Ví dụ: MIMO.SUB.OVC; QLCB.NEW.SET.DOC.ORG,…) thì Tài khoản doanh thu ngầm định là 511.
  • Các gói sản phẩm cần phân bổ là các mã hàng chứa: SCR (Ví dụ: MIMO.SUB.SCR; QLCB.NEW.SCR.DOC.ORG,…) thì Tài khoản doanh thu, Tài khoản chiết khấu, Tài khoản trả lại/giảm giá ngầm định là 3387.
  • Hiện nay công thức tính doanh thu của các báo cáo doanh thu và tổng hợp tài chính đang chỉ thống kê doanh thu của tài khoản 511 chứ không thống kê doanh thu được hạch toán vào tài khoản 3387. Điều này dẫn đến số liệu tổng hợp về doanh thu đạt được trong kỳ chưa chính xác.
 • Từ phiên bản R43 trở đi: Thay đổi công thức tính doanh thu trên các báo cáo và biểu đồ khi kế toán hạch toán và phân bổ doanh thu.
  • Công thức 1:

  – Doanh thu =  Phát sinh Có TK511 (không kể Phát sinh Nợ TK3387/Có TK511) – Phát sinh Nợ TK511 (không kể Phát sinh
  Nợ TK511/Có TK911,521) – [Phát sinh Nợ TK521 (không kể Phát sinh Nợ TK521/Có TK3387) – Phát sinh Có TK521(không
  kể Phát sinh Nợ TK511/Có TK521)] + Phát sinh Có TK3387 (không kể phát sinh Nợ TK112, 521/Có TK3387) –
  Phát sinh nợ TK3387 (không kể Phát sinh Nợ TK3387/Có TK511,515,112)

  – Danh sách các báo cáo, biểu đồ ảnh hưởng bới Công thức 1:

  + Core/Wall/Biểu đồ doanh thu có chọn Doanh số = Doanh thu (Xem theo thời gian, đơn vị, loại sản phẩm)

  + Mobile:

  1. Còn nữa\Kế toán\Phân tích tài chính\Biểu đồ phân tích Doanh thu

  2. Tổng quan\Biểu đồ doanh thu có chọn Doanh số = Doanh thu (Trường hợp Xem theo Thời gian, Đơn vị, Sản phẩm)

  • Công thức 2:

  – Nếu tích chọn Số liệu bao gồm Doanh thu/Chi phí tài chính và Thu nhập/Chi phí khác:

  Doanh thu = Doanh thu bán hàng + Doanh thu tài chính + Thu nhập
  khác
  =  {Phát sinh Có TK511 (không kể phát sinh Nợ TK3387/Có TK511) – Phát sinh Nợ TK511 (không kể phát sinh Nợ TK511/Có TK911,521) – [Phát sinh Nợ TK521 (không kể Phát sinh Nợ TK521/CóTK3387) –
  Phát sinh Có TK521(không kể phát sinh Nợ TK511/Có TK521) + Phát sinh Có TK3387 (không kể phát sinh Nợ TK112, 521/Có
  TK3387) – Phát sinh Nợ TK3387 (không kể Phát sinh Nợ TK3387/Có TK511,515,112)} + {Phát sinh Có TK515 – Phát sinh Nợ TK515
  (không kể Phát sinh Nợ TK515/Có TK911, 521)} + {Phát sinh Có TK711- Phát sinh Nợ TK 711
  (Không kể PSDU 711/911)}.

  – Nếu không tích chọn Số liệu bao gồm Doanh thu/Chi phí tài chính và Thu nhập/Chi phí khác:

  Doanh thu = Doanh thu bán hàng = Công thức 1

  Danh sách các báo cáo, biểu đồ ảnh hưởng bới Công thức 2:

  + Core/Wall: Số liệu kế toán tổng hợp.

  + Còn nữa\Kế toán\Phân tích tài chính\Tổng hợp tình hình tài chính.

 

I. Mục đích
Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.