1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R38
 5. Cho phép kế toán thêm hàng loạt chứng từ bán hàng từ hợp đồng

Cho phép kế toán thêm hàng loạt chứng từ bán hàng từ hợp đồng

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R38, chương trình cho phép kế toán thêm hàng loạt chứng từ bán hàng từ nhiều hợp đồng bán giúp thực hiện ghi nhận doanh thu một cách nhanh chóng, chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R38: Khi sinh chứng từ bán hàng từ hợp đồng bán chỉ thêm được một chứng từ mỗi lần.
  • Từ phiên bản R38 trở đi: Chương trình cho phép kế toán thêm hàng loạt chứng từ bán hàng từ nhiều hợp đồng bán giúp thực hiện ghi nhận doanh thu một cách nhanh chóng, chính xác.

Vào Hợp đồng/Danh sách hợp đồng:

1. Bổ sung thêm cột Ngày ghi nhận doanh thu, cột Đã hạch toán đủ doanh thu


Lưu ý:

   • Ngày ghi nhận doanh thu lấy ngày hạch toán nhỏ nhất của chứng từ bán hàng có gán hợp đồng bán tương ứng.
   • Đã hạch toán doanh thu được check khi Giá trị đã hạch toán doanh thu >= Giá trị thanh lý 

2. Chọn nhiều Hợp đồng trên danh sách, click chuột phải chọn Sinh chứng từ bán hàng, hiển thị bảng Lập chứng từ bán hàng, kế toán kiểm tra và thiết lập các thông tin.

3. Chọn Thực hiện, chương trình tự động sinh các chứng từ bán hàng hàng tương ứng với hợp đồng được chọn.
Lưu ý: Hợp đồng có tình trạng Đã thanh lý/Đã hủy bỏ hoặc đã check Đã hạch toán đủ Doanh thu thì sẽ không sinh được chứng từ bán hàng cho những hợp đồng này.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.