1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R27
 5. Cho phép khách hàng lựa chọn thống kê các tình trạng khác nhau của hợp đồng khi lập Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán

Cho phép khách hàng lựa chọn thống kê các tình trạng khác nhau của hợp đồng khi lập Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán

1. Mục đích

Cho phép khách hàng lựa chọn thống kê các tình trạng khác nhau của hợp đồng khi lập Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R27 trở về trước: Khi xem Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán, chương trình lấy lên những hợp đồng chưa ghi doanh số và hợp đồng có ngày ghi doanh số lớn hơn khoảng thời gian lập báo cáo. Dẫn đến số còn phải thu trong kỳ của hợp đồng = 0 làm cho cột Số còn phải thu trên báo cáo bị âm.
 • Từ phiên bản R27 trở đi: Bổ sung tùy chọn Bao gồm số liệu của hợp đồng/dự án chưa ghi doanh số cho phép khách hàng có thể tùy chọn lấy số liệu của hợp đồng/dự án chưa ghi doanh số hay không?

  • Khi tích chọn Bao gồm số liệu của hợp đồng/dự án chưa ghi doanh số, chương trình lấy lên báo cáo tất cả các hợp đồng có tình trạng Đã ghi doanh số/Đề nghị ghi doanh
   số/Từ chối ghi doanh số.
  • Khi không tích chọn Bao gồm số liệu của hợp đồng/dự án chưa ghi doanh số, chương trình chỉ lấy lên báo cáo các hợp đồng có tình trạng Đã ghi doanh số.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.