1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R27
  5. Thay đổi giao diện và cách lấy số liệu cho báo cáo Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí

Thay đổi giao diện và cách lấy số liệu cho báo cáo Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí

1. Mục đích

Khi xem báo cáo Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí khách hàng có thể kết xuất dữ liệu với thông tin mã khoản mục chi phí và mã đơn vị giúp dễ lập báo cáo nội bộ.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R27 trở về trước: Để lấy số liệu từ các bảng tổng hợp chi phí lên các báo cáo thì kế toán phải xuất khẩu báo cáo, copy từng khoản mục chi phí của từng bộ phận/nhóm/khối vào mẫu báo cáo cũ hoặc phải sửa các hàm excel vốn dĩ trước đây đã thiết lập sẵn gây mất thời gian.
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Chuyển báo cáo Tổng hợp chi phí theo đơn vị từ dạng báo cáo tĩnh sang báo cáo động và bổ sung các cột thông tin: Mã khoản mục chi phí và Mã đơn vị giúp kế toán dễ theo dõi.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.