1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R27
  5. Cho phép thiết lập bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử riêng biệt giữa các chi nhánh

Cho phép thiết lập bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử riêng biệt giữa các chi nhánh

1. Mục đích

Cho phép khách hàng có thể thiết lập bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử riêng biệt giữa các chi nhánh để tiết kiệm thời gian khi chuyển chi nhánh làm việc.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R27 trở về trước: Khách hàng thiết lập hóa đơn điện tử (kết nối với meinvoice, thiết lập email) cho 1 chi nhánh thì khi chuyển chi nhánh khác sẽ tự động lấy theo những thông tin đã thiết lập cho chi nhánh này.
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Khách hàng chỉ cần thực hiện 1 lần cho 1 mã số thuế khi thiết lập kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử hoặc thiết lập email, chương trình sẽ tự động ghi nhớ giúp tiết kiệm thời gian khi chuyển chi nhánh làm việc. Xem hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử tại đây.
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.