1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R27
 5. Thay đổi điều kiện cho phép nhân viên kinh doanh xóa hợp đồng trên AMIS.VN – Bán hàng

Thay đổi điều kiện cho phép nhân viên kinh doanh xóa hợp đồng trên AMIS.VN – Bán hàng

1. Mục đích

Thay đổi điều kiện cho phép nhân viên kinh doanh xóa hợp đồng trên AMIS.VN – Bán hàng giúp số liệu lên các báo cáo theo hợp đồng không bị lệch.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R27 trở về trước: Khi hợp đồng bán do nhân viên kinh doanh lập bị kế toán từ chối ghi doanh số, nhân viên kinh doanh có thể xóa hợp đồng cũ và tạo hợp đồng thay thế để đề nghị ghi doanh số lại. Dẫn đến hợp đồng bị lặp lại trên AMIS.VN – Kế toán và làm sai lệch các báo cáo theo hợp đồng.
 • Từ phiên bản R27 trở đi: Chương trình không cho phép nhân viên kinh doanh xóa hợp đồng đã có phát sinh trên AMIS.VN – Kế toán giúp không làm sai lệch các báo cáo theo hợp đồng.

1. Chương trình không cho phép nhân viên xóa hợp đồng trên AMIS.VN – Bán hàng trong các trường hợp sau:

  • Hợp đồng có trạng thái Đề nghị ghi doanh số hoặc Đã ghi doanh số.
  • Hợp đồng đã được chương trình tự động lấy về AMIS.VN – Kế toán và phát sinh các chứng từ liên quan như: hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi,…
  • Hợp đồng đã phát sinh các chứng từ liên quan trên AMIS.VN – Bán hàng.

2. Khi nhân viên xóa hợp đồng trên AMIS.VN – Bán hàng, chương trình đồng thời xóa hợp đồng đó trên AMIS.VN – Kế toán
Lưu ý: Với những hợp đồng bán có tình trạng Từ chối ghi doanh số (do kế toán từ chối ghi doanh số hợp đồng trên AMIS.VN – Kế toán) thì nhân viên kinh doanh sửa lại thông tin hợp đồng cho đúng và đề nghị ghi lại, không xóa hợp đồng.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.